Bedrag van uw forfaitaire uitkering tijdens uw adoptieverlof


De uitkering die u als zelfstandige tijdens uw adoptieverlof ontvangt, wordt forfaitair vastgesteld.

Bedrag van de forfaitaire uitkering tijdens een adoptieverlof, per week
(in EUR, bruto, voor een 6-dagenweekregeling):

 

Tabel 1 - Forfaitaire uitkering voor het adoptieverlof in 2020 (in EUR)
 
Forfait
van 01/01
tot 29/02
Forfait
vanaf 01/03(*)
Wekelijks forfait ​489,75 ​499,54

(*) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

 

Tabel 2 - Forfaitaire uitkering voor het adoptieverlof in 2019 (in EUR)

Forfait
van 01/01
tot 30/06
Forfait
van 01/07(*)
tot 31/12
Wekelijks forfait ​484,90 ​489,75

(*) Herwaardering van forfait

 

Tabel 3 - Forfaitaire uitkering voor het adoptieverlof in 2018 (in EUR)

Forfait
van 01/01
tot 31/08
Forfait
van 01/09(*)
tot 31/12
Wekelijks forfait 475,41​ ​484,90

(*) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

Contacten

 

Laatst aangepast op 28 februari 2020