Bedrag van uw wekelijkse forfaitaire uitkering tijdens uw pleegouderverlof

De uitkering die u als zelfstandige tijdens uw pleegouderverlof ontvangt, wordt forfaitair vastgesteld.

Bedrag van de forfaitaire uitkering tijdens een pleegouderverlof, per week
(in EUR, bruto):

 

Tabel 1 - Forfaitaire uitkering voor het pleegouderverlof in 2020 (in EUR)
 
Forfait
van 01/01
tot 29/02
Forfait
vanaf 01/03(*)
Wekelijks forfait ​489,75 ​499,54

(*) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

 

Tabel 2 - Forfaitaire uitkering voor het pleegouderverlof in 2019 (in EUR)

Forfait
van 01/01
tot 30/06
Forfait
van 01/07(*)
tot 31/12
Wekelijks forfait ​484,90 ​489,75

(*) Herwaardering van forfait

 

Contacten

 

Laatst aangepast op 28 februari 2020