print

GMD-starterspremie voor beginnende huisartsen om hun medische dossiers elektronisch te beheren

Ontving u uw RIZIV-nummer als huisarts in of na 2021? Dan hebt u mogelijks recht op onze nieuwe, eenmalige GMD-starterpremie voor het elektronisch beheer van uw medische dossiers. Deze vult uw geïntegreerde praktijkpremie aan voor het jaar waarin u uw RIZIV-nummer ontving.

Op deze pagina:

Voorwaarden voor de GMD-starterspremie

U hebt recht op de eenmalige GMD-starterspremie als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • In 2021 of later een RIZIV-nummer als erkend huisarts verkrijgen
 • Een geïntegreerde praktijkpremie ontvangen (hebben) voor hetzelfde jaar
 • Uw medische dossiers elektronisch beheren of bijhouden.
 • Werken per prestatie (opgelet: een arts die tussen 1 januari en 31 mei van het jaar volgend op het jaar van de geïntegreerde praktijkpremie, meer dan 30 opeenvolgende dagen met een forfaitaire betaling heeft gewerkt, wordt uitgesloten van de GMD-starterspremie).

Hoeveel bedraagt de GMD-starterspremie?

Het gaat om een eenmalige premie van 4.256 euro.

Hoe ontvangt u deze premie?

U hoeft niets specifieks te doen om de GMD-starterspremie te ontvangen. U hebt voor het jaar waarin u uw RIZIV-nummer ontving automatisch recht op deze premie, als u voor datzelfde jaar recht hebt op de geïntegreerde praktijkpremie en deze premie via de specifieke ProGezondheid-module aanvraagt.

Wanneer ontvangt u deze premie?

De GMD-starterspremie wordt tegelijk met de geïntegreerde praktijkpremie uitbetaald. Reglementair gezien gebeurt de uitbetaling vóór het einde van het jaar, d.w.z. uiterlijk op 31 december van het jaar volgend op het premiejaar.

In de praktijk:

 • Hebt u uw RIZIV-nummer als huisarts ontvangen in 2021?
  Als u de geïntegreerde praktijkpremie 2021 in 2022 hebt ontvangen, ontvangt u automatisch de GMD-starterspremie 2021, uiterlijk op 31 maart 2024.
   
 • Hebt u uw RIZIV-nummer als huisarts ontvangen in 2022?
  Als u recht hebt op de geïntegreerde praktijkpremie 2022 en deze premie via de specifieke ProGezondheid-module heeft aangevraagd (de aanvraag is mogelijk sinds 10 oktober 2023), zal u de GMD-starterspremie uiterlijk 31 maart 2024.
   
 • Onvangt u uw RIZIV-nummer als huisarts in 2023?
  Als u recht hebt op de geïntegreerde praktijkpremie 2023 en deze via de specifieke ProGezondheid-module aanvraagt (in 2024), zal u de GMD-starterspremie uiterlijk 31 december 2024, samen met de geïntegreerde praktijkpremie 2023 ontvangen.
   
 • Ontvangt u uw RIZIV-nummer als huisarts in 2024?
  Als u recht hebt op de geïntegreerde praktijkpremie 2024 en deze via de specifieke ProGezondheid-module aanvraagt (in 2025), zal u de GMD-starterspremie uiterlijk 31 december 2025, samen met uw geïntegreerde praktijkpremie 2024 ontvangen.

Meer informatie

Het koninklijk besluit is nog niet gepubliceerd. De informatie op deze pagina is onder voorbehoud van publicatie van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad.

Contacten

Afdeling artsen en tandartsen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.be

Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden