print

Beschikbaarheidshonoraria huisartsgeneeskunde

Als u als huisarts deelneemt aan de wachtdienst komt u in aanmerking voor beschikbaarheidshonoraria.

Op deze pagina:

 

Wat zijn beschikbaarheidshonoraria?

Beschikbaarheidshonoraria zijn forfaitaire honoraria die wij betalen aan huisartsen die deelnemen aan een ‘georganiseerde wachtdienst’. Dat is een wachtdienst waarop de hele bevolking van een wachtzone een beroep kan doen voor medische zorg.

Belangrijk: Wij betalen dus geen beschikbaarheidshonoraria voor wachtdiensten die huisartsen enkel organiseren voor hun eigen patiënten.
 

Voor welke periodes betalen wij beschikbaarheidshonoraria?

 
Wij betalen beschikbaarheidshonoraria voor de volgende ‘beschikbaarheidsperiodes’:
 •  een weekend (= maximaal 48 uur)
 • een wettelijke feestdag (= maximaal 24 uur)
 • avond/nacht van een weekdag (= ten vroegste vanaf 19u tot uiterlijk de daaropvolgende dag om 8 uur).

Belangrijk: Wij betalen per uur wachtdienst waaraan u effectief deelneemt. U hoeft dus niet aan de wachtdienst van een volledige beschikbaarheidsperiode deel te nemen.

Welke huisartsen komen in aanmerking voor de beschikbaarheidshonoraria?

U komt in aanmerking voor beschikbaarheidshonoraria als u een van de volgende 3 bevoegdheden hebt:

1. U bent een erkend huisarts

U bent een erkend huisarts als u de bevoegdheidscode -003 of -004 hebt.

2. U bent een kandidaat-huisarts

U bent een kandidaat-huisarts als u de bevoegdheidscode -005 of -006 hebt.

Let op: We betalen de honoraria maar aan één persoon: dus nooit zowel aan de kandidaat-huisarts als aan zijn toezichthoudende stagemeester.

De Nationale commissie artsen-ziekenfondsen heeft beslist dat u ook als kandidaat-huisarts in aanmerking komt voor de beschikbaarheidshonoraria (30 juni 2003). De regelgeving bepaalt dat immers niet zo.

 3. U bent een algemeen geneeskundige met verworven rechten

U bent een algemeen geneeskundige met verworven rechten als u aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

1. U hebt de bevoegdheidscode -001 of -002

2. U hebt geen getuigschrift van een aanvullende opleiding dat de Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid heeft afgeleverd.

3. U bent ingeschreven bij de Orde der artsen.

4. Op 31 december 1994 beoefende u de algemene geneeskunde.

Het is de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen die beslist heeft om u als algemeen geneeskundige met verworven rechten gelijk te stellen aan een erkende huisarts wat de beschikbaarheidshonoraria betreft (30 juni 2003). U komt er dus ook voor in aanmerking, hoewel de regelgeving dat niet zo bepaalt.

 

Hoeveel bedragen de beschikbaarheidshonoraria?

Voor 2023 betalen wij 7,17 EUR per uur dat u aan de georganiseerde wachtdienst deelneemt.

Voor 2024 betalen wij 7,60 EUR per uur tijdens weekdagen en 15,20 EUR per uur tijdens weekend- en feestdagen dat u aan de georganiseerde wachtdienst deelneemt.

Let op: U mag op hetzelfde moment de wacht verzekeren in 2 verschillende wachtzones, maar dan hebt u geen recht op dubbele beschikbaarheidshonoraria. 

Hoe worden de beschikbaarheidshonoraria geregistreerd?

Makkelijker beheer via de ProGezondheid - module BHOD

Voor wachtdiensten uitgevoerd sinds 1 oktober 2022, kan uw huisartsenkring wachtgegevens registeren via een nieuwe functie voor beschikbaarheidshonoraria (BHOD) in ProGezondheid. U hoeft als arts zelf geen aanvraag te doen.

Deze nieuwe toepassing brengt heel wat voordelen met zich mee:

 • Als huisartsenkring kan u gemakkelijker en flexibeler wachtdiensten registreren.
 • Als wachtpostmanager kan u de wachtdiensten van verschillende huisartsenkringen met wie u samenwerkt in één actie opladen (deze functie zal in een latere fase beschikbaar zijn).
 • Als nieuwe huisarts hoeft u geen contactgegevens meer mee te delen vooraleer uw huisartsenkring de door u verrichte wachtdiensten kan registreren
 • Het hele proces – van registratie tot betaling – wordt beheerd in één systeem en door één organisatie.

Om overlap  tussen Medega en BHOD te vermijden, voorzien wij volgende registratieperiodes:

 • Wachtdiensten verricht vanaf 01/10/2022: registratie door de huisartsenkringen in BHOD. Deze wachtdiensten zullen we niet kunnen uitbetalen als ze in Medega zijn ingevoerd.
 • Wachtdiensten verricht tot en met 30/09/2022:  registratie in Medega uiterlijk op 31/12/2022.

Wat verandert er concreet voor de huisarts?

Als huisarts hoeft u geen actie te ondernemen. Uw huisartsenkring registreert alle nodige gegevens in de nieuwe toepassing.

U beheert wel uw rekeningnummer via de webtoepassing ProGezondheid In een later stadium zal u de detailgegevens van uw wachtdiensten (betaald of niet) in een  vernieuwde ProGezondheid-module kunnen raadplegen.

Let op: Als uw wachtgegevens niet correct geregistreerd zijn via BHOD in ProGezondheid dan kunnen wij u de beschikbaarheidshonoraria dus niet betalen. Raadpleeg in dat geval uw huisartsenkring, die het nodige moet doen.

Let op: Bent u kandidaat-huisarts en bepaalt de opleidingsovereenkomst met uw stagemeester dat de beschikbaarheidshonoraria voor uw stagemeester bestemd zijn? Doe dan het volgende:

 • Registreer nu het rekeningnummer van uw stagemeester en wijzig het na uw stage in uw eigen rekeningnummer.
  OF
 • Registreer nu al uw eigen rekeningnummer, maar schrijf de honoraria over naar uw stagemeester zolang u stage doet.


Wanneer ontvangt u de beschikbaarheidshonoraria?

De betalingsdatum hangt af van het moment waarop uw huisartsenkring uw wachtgegevens registreert en bevestigt via de beschikbaarheidshonoraria-toepassing (BHOD) in ProGezondheid.

 1. Uw huisartsenkring moet de wachtgegevens uiterlijk één jaar na de wachtdatum bevestigen.
 2. Eenmaal per maand betalen wij de beschikbaarheidshonoraria uit voor de wachtdiensten die de vorige maand zijn gevalideerd. De betaling gebeurt aan het einde van de maand.

Voorbeeld:

U neemt deel aan de wachtdienst op 1 januari 2023:

 • Als uw huisartsenkring uw wachtgegevens via BHOD in januari 2023 bevestigt, dan ontvangt u de beschikbaarheidshonoraria eind februari 2023.
 • Als uw huisartsenkring wacht met de bevestiging tot bv. februari 2023, dan ontvangt u de beschikbaarheidshonoraria pas eind maart 2023.

 

Contacten

Beschikbaarheidshonoraria huisartsen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center - optie “artsen, tandartsen en medische huizen)

E-mail: BHOD@riziv-inami.fgov.be

Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden​
Dienst voor geneeskundige verzorging
Directie KLAVVIDT-IDZ
Galileelaan 5/01
1210 Brussel