print

Terugbetaling van een implanteerbare hartdefibrillator

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt een implanteerbare hartdefibrillator terug die geplaatst is in een ziekenhuis dat de revalidatieovereenkomst heeft onderschreven.

Op deze pagina:

In welke gevallen betaalt de ziekteverzekering een implanteerbare hartdefibrillator terug?

De ziekteverzekering betaalt een implanteerbare hartdefibrillator terug als aan de volgende 3 voorwaarden voldaan: 
 • de defibrillator is ingeplant in een van de ziekenhuizen die de revalidatieovereenkomst hebben onderschreven – bijwerking op 01.01.2024
 • uw patiënt voldoet aan de voorwaarden van artikel 2 van de overeenkomst
 • de defibrillator staat op de lijst van de voor vergoeding aangenomen producten (zie onderstaande tabel)

Hoe verkrijgt men de terugbetaling van een implanteerbare hartdefibrillator?

Als gespecialiseerde arts werkend in een ziekenhuis dat de overeenkomst heeft ondertekend, volgt u de stappen van de procedure: 

 1. Log in op de lokaal geïnstalleerde versie van HD4DP 2.0 van Healthdata en voer de medische en materiële gegevens van uw patiënt in.
  Als u nog niet ingelogd bent op deze toepassing, leest u hier hoe u inlogt op de datacollectie van de Hartdefibrillatoren.
 2. De ingevoerde gegevens worden door een gemachtigde gebruiker, binnen de 30 dagen na implantatie, gevalideerd in het register.

Lijsten van implanteerbare hartdefibrillatoren die in aanmerking komen voor een tussenkomst van de verplichte verzekering

De toestellen worden naargelang het type hartdefibrillator in één van de volgende categorieën ondergebracht en kan geraadpleegd worden via onze sIMPL database of in de volgende documenten: PDF-2024-01-01 en XML-2024-01-01

 • categorie 1: klassieke single chamber hartdefibrillator en waarvan de identificatiecode begint met de cijfers 70201
 • categorie 2: klassieke dual chamber hartdefibrillator en waarvan de identificatiecode begint met de cijfers 70202
 • categorie 3: resynchronisatiehartdefibrillator en waarvan de identificatiecode begint met de cijfers 70203
 • categorie 4: subcutane hartdefibrillator en waarvan de identificatiecode begint met de cijfers 70204

In deze tabel vindt u de lijst met de concordantie tussen de oude identificatiecodes “195” (van toepassing tot en met 31.12.2023) en de nieuwe identificatiecodes “702” (van toepassing vanaf 01.01.2024).

Contacten

Afdeling implantaten - defibrillatoren

E-mail: defib@riziv-inami.fgov.be