Terugbetaling van medische verstrekkingen of medische hulpmiddelen via Qermid

De zorgverzekering vergoedt bepaalde medische verstrekkingen of bepaalde medische hulpmiddelen pas nadat u gegevens hebt geregistreerd. De terugbetaling van deze verstrekkingen of medische hulpmiddelen is dus ondergeschikt aan de registratie van gegevens.

Om de registratie van deze gegevens en dus de terugbetaling  te vergemakkelijken en versnellen, zijn verschillende elektronische registers verschenen, onder de naam Qermid (Quality Electronic Registration of Medical acts, Implants and Devices).


Wat zijn de doelen en voordelen van de Qermid-registers?

Concreet laten de Qermid-registers toe dat:

  • het ziekenhuis de patiëntgegevens kan registreren: persoonlijke, medische en, waar van toepassing, materiële gegevens
  • het College van artsen-directeurs de vergoedingsbeslissing kan vastleggen en doorsturen naar andere belanghebbenden.

De voordelen die de Qermid-registers bieden zijn:

  • het afschaffen van de papieren documenten
  • het correct en efficiënter behandelen van de aanvragen tot terugbetaling waarvoor een akkoord van het College van artsen-directeurs of de adviserend-arts van de mutualiteit vereist is
  • gegevens te verzamelen om toe te zien op de toepassing van de wet en om medische technologieën te analyseren en evalueren.

Welke verstrekkingen registreert u en in welke Qermid-registers?

Drie ontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor de huidige registers: Smals, Healthdata en Bewell Innovations.
Healthdata zal vanaf nu alle nieuwe, door het RIZIV gefinancierde registers ontwikkelen en alle door Smals en Bewell Innovations ontwikkelde registers zullen in de komende jaren naar Healthdata worden overgedragen.

Deze tabel toont alle huidige registers. Deze zal worden bijgewerkt telkens wanneer de medische directie van het RIZIV een nieuw register aanmaakt

Betrokken implantaat Naam van
het register
Wettelijke
basis
Implantatieperiode van toepassing Ontwikkelaar
Implanteerbare
hartdefibrillatoren
Defibrillatoren Revalidatie-
overeenkomst
Vanaf 01.01.2010 Smals
Implanteerbare hartstimulatoren
en
resynchronisatiehartstimulatoren
Pacemakers Lijst van
verstrekkingen
,
F-§01
Van 01.01.2011 tot
30.11.2018
Smals
Vanaf 01.12.2018 Healthdata
Aorta-, iliacale en thoracale
endoprothesen
Endoprothesen Lijst van
verstrekkingen
,
G-§04
 
Nomenclatuur van
gezondheidsprestaties
,
artikel 34 § 1er
Vanaf 01.07.2011 tot 30.11.2019 Smals
Coronaire dilataties met of
zonder plaatsing van stent ​
Coronaire stents ​ Lijst van
verstrekkingen
,
F-§05 ​
Van 01.03.2012 tot 31.05.2019 Smals
​Vanaf 01.06.2019 ​Healthdata
Heup- en
kniegewrichtsprothesen
Orthopride Lijst van
verstrekkingen
,
L-§09
Vanaf 01.07.2014 Smals
Implantaten die de verankering van  een externe prothese
toelaten
Amputatie Lijst van
verstrekkingen
,
L-§29
Vanaf 01.02.2017 Healthdata
Implanteerbare netjes voor
herstel van prolaps, voor
plaatsing langs
vaginale weg
Prolaps Lijst van
verstrekkingen
,
H-§04
Vanaf 01.06.2017 Healthdata
Neurostimulatoren in geval van
chronische pijn
NeuroPain Lijst van
verstrekkingen
,
B-§02
Vanaf 01.01.2018 BeWell Innovations
​Implanteerbare sensor voor de continue meting glucoseniveau ​Implantable-CGM ​Lijst van
verstrekkingen
,
M-§01
​Vanaf 01.10.2019 ​Healthdata

 

Modaliteiten voor registratie en overdracht

Elk Qermid-register heeft zijn eigen modaliteiten, waarin de manier om zich aan te loggen, te registreren, te valideren en de gegevens te corrigeren wordt uitgelegd,  alsook de manier waarop deze worden overgedragen naar de verschillende actoren.

Modaliteiten voor het registreren en overdragen van gegevens betreft medische verstrekkingen en/of medische hulpmiddelen.

Contacten

 

Laatst aangepast op 23 november 2022