print

Performantie van het Belgische gezondheidssysteem : rapport 2015

Wij hebben de performantie van ons gezondheidssysteem bestudeerd, in samenwerking met het Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) en Sciensano. Het rapport 2015 is het 3e rapport van dit type. Alle administraties en instellingen betrokken bij Sociale Zaken en Volksgezondheid, regionaal en federaal, werkten eraan mee. De studie kadert in het verdrag van Tallinn, dat alle Europese lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2008 hebben ondertekend.

Uitgever
KCE
Auteur
RIZIV, KCE, Sciensano
Publicatiedatum
11-01-2016
Publicatietype
Rapport
Thema's
Zorgkwaliteit

​Aandachtspunten die voortvloeien uit het rapport 2015

Het rapport geeft een overzicht van de sterke en zwakke punten van het systeem over de periode 2008-2013, op basis van 106 indicatoren. Het helpt de beleidsmakers en de verantwoordelijken van het systeem bij het stellen van prioriteiten om het systeem performant te houden of zelfs te verbeteren. De oefening is uitgevoerd in vele Europese landen, die zich daardoor onderling kunnen vergelijken en hun doelstellingen kunnen bepalen om het niveau van de best scorenden te bereiken.

Over het algemeen zijn de Belgen best tevreden met hun gezondheidszorg, en 78% vindt dat hij/zij in goede gezondheid verkeert. De zorgkwaliteit van ons land bevindt zich op het Europese gemiddelde. Wanneer we de criteria echter van naderbij bekijken, komt er een meer genuanceerd beeld tevoorschijn en gaan er 34 alarmsignalen  af.


Contacten

Directie Research, Development & Quality (RDQ)

Tel: +32(0)2 739 78 65

E-mail: rdq@riziv-inami.fgov.be

​Galileelaan 5/01
1210 Brussel