print

Voornaamste activiteiten van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle in 2014

Wij dragen bij tot het optimale gebruik van de middelen van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU). Hiertoe zien wij onder meer erop toe dat alle actoren de wettelijke en reglementaire verplichtingen naleven: zorgverleners, beheerders van de verzorgingsinstellingen, verzekeringsinstellingen, sociaal verzekerden, enz.

Op deze pagina:


Onze opdrachten

  • Wij informeren de zorgverleners over de GVU-wetgeving.
  • Wij evalueren de verzorging die de zorgverleners voorschrijven of verlenen.
  • Wij controleren de verstrekkingen van de zorgverleners op het vlak van de realiteit en conformiteit met de wettelijke bepalingen en op het vlak van de overconsumptie.
  • Wij zorgen voor de geneeskundige controle in het kader van de uitkerings- en moederschapsverzekering.
  • Wij zorgen voor de uitvoering van de beslissingen van de leidend ambtenaar, het Comit√©, de Kamers van Eerste aanleg en de Kamers van Beroep.

Meer weten over onze opdrachten

Onze statistieken

U vindt enkele statistieken over de Geneeskundige Evaluatie en Controle in 2014 in ons activiteitenverslag.

Onze reglementering

Ons Informatieblad hernemen de belangrijkste wijzigingen van de reglementering gedurende het 2e en 3e kwartaal 2014.

Onze publicaties

Hierbij onze in 2014 uitgegeven publicaties: