print

Voornaamste activiteiten van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle in 2015

Wij dragen bij tot het optimale gebruik van de middelen van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU We zien er onder meer op toe dat alle actoren de wettelijke en reglementaire verplichtingen naleven: zorgverleners, beheerders van de verzorgingsinstellingen, verzekeringsinstellingen, sociaal verzekerden, enz

focus image
Wij dragen bij tot het optimale gebruik van de middelen van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU We zien er onder meer op toe dat alle actoren de wettelijke en reglementaire verplichtingen naleven: zorgverleners, beheerders van de verzorgingsinstellingen, verzekeringsinstellingen, sociaal verzekerden, enz
 

Onze opdrachten

  • Wij informeren de zorgverleners over de GVU-wetgeving.
  • Wij evalueren de beroepspraktijk van groepen zorgverleners, door het gebruik van de geneeskundige verstrekkingen te onderzoeken.
  • Wij controleren de verstrekkingen van de zorgverleners op het vlak van de realiteit en conformiteit met de wettelijke bepalingen en op het vlak van de overconsumptie.
  • Wij organiseren externe audits over de correcte toepassing van de reglementering over de arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • Wij zorgen voor de uitvoering van de beslissingen van de leidend ambtenaar, het Comit√©, de Kamers van Eerste aanleg en de Kamers van Beroep.

Meer weten over onze opdrachten

Onze statistieken

U vindt enkele statistieken over de Geneeskundige Evaluatie en Controle in 2015 in ons activiteitenverslag.

Onze reglementering

Onze Informatiebladen hernemen de belangrijkste wijzigingen van de reglementering in 2014 en 2015:

Onze publicaties

Hierbij onze publicaties uitgegeven in 2015:

  • Infobox Verpleegkundige , bijgewerkte versie
  • Infobox Tandarts , bijgewerkte versie
  • Infobox Paramedici , bijgewerkte versie
  • DGEC, Opdrachten en Procedures, bijgewerkte versie