print

Hoofdactiviteiten van de Dienst voor geneeskundige verzorging in 2017

Onze Dienst voor geneeskundige verzorging beheert de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. De voorwaarden voor de terugbetaling van de verzorging bepalen, de zorgverleners informeren, hun administratieve gegevens beheren, maar ook meewerken aan innoverende projecten en de zorgkwaliteit aanmoedigen, dat alles maakt deel uit van zijn takenpakket.

Terugbetalingsvoorwaarden voor geneesmiddelen, elektronisch voorschrift, lezing eID van de patiënt, uitgebreid beheer van de administratieve gegevens: die taken werden vertaald in concrete projecten in 2017.Onze Dienst voor geneeskundige verzorging beheert de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. De voorwaarden voor de terugbetaling van de verzorging bepalen, de zorgverleners informeren, hun administratieve gegevens beheren, maar ook meewerken aan innoverende projecten en de zorgkwaliteit aanmoedigen, dat alles maakt deel uit van zijn takenpakket. Terugbetalingsvoorwaarden voor geneesmiddelen, elektronisch voorschrift, lezing eID van de patiënt, uitgebreid beheer van de administratieve gegevens: die taken werden vertaald in concrete projecten in 2017.

Aanpassen van de terugbetalingsvoorwaarden voor bepaalde geneesmiddelen

In de strijd tegen overconsumptie en in het kader van een wetenschappelijk gefundeerd beleid hebben we in 2017 een reeks maatregelen uitgevoerd met betrekking tot de terugbetalingsvoorwaarden voor bepaalde geneesmiddelen. Zoals de neussprays die corticosteroïden bevatten, de protonpompinhibitoren (zuurremmers) en de antibiotica.

Neussprays met corticosteroïden

Sinds 1 april 2017 zijn de terugbetalingsvoorwaarden veranderd voor de neussprays met corticosteroïden die gebruikt worden om allergische rinitis te behandelen.  De wijziging van terugbetalingscategorie heeft ervoor gezorgd dat de patiënt voor de voorgeschreven sprays een hoger bedrag moet betalen.
Sindsdien worden die neussprays vrij afgeleverd. Dat stelt de patiënten die aan acute allergische rinitis lijden, in staat om snel een doeltreffend geneesmiddel te krijgen zonder een arts te moeten raadplegen.  De verzekering voor geneeskundige verzorging betaalt die corticosteroïden zonder voorschrift niet terug.

Protonpompinhibitoren (zuurremmers)

De bijsluiter van de protonpompinhibitoren (PPI's) met de hoogste dosering vermeldt op basis van wetenschappelijke studies dat de inname van PPI's beperkt moet worden tot behandelingen van 2 maanden.  Vanaf 1 april 2017 worden de verpakkingen van 84, 98 of 100 tabletten niet meer terugbetaald (behoudens uitzonderingen). Alle andere verpakkingen van 60 tabletten of minder worden nog altijd terugbetaald, zelfs in de hoogste dosering.

Antibiotica

Om de overconsumptie van antibiotica nog meer in te perken, is het bedrag dat voor die geneesmiddelen ten laste is van de patiënt gestegen sinds 1 mei 2017. De bedoeling van die maatregel is dat de artsen minder antibiotica voorschrijven, maar ook dat de patiënten er minder naar vragen.

De lancering van het elektronisch voorschrift ondersteunen

We hebben in 2017 de communicatiecampagne betreffende het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen gefinancierd en gecoördineerd. Via de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) hebben we folders verspreid voor de patiënten en alle apothekers van het land.

Sinds 1 januari 2017 overhandigen de artsen, vroedvrouwen en tandartsen die elektronisch geneesmiddelen voorschrijven, geen papieren voorschrift meer aan de patiënt, maar alleen nog een papieren bewijs van dat elektronisch voorschrift. In 2017 werd elektronisch voorschrijven aangemoedigd, maar het papieren voorschrift bleef geldig. Dat jaar hebben 13.578 individuele voorschrijvers (waaronder 10.467 artsen) elektronisch voorgeschreven, dat komt neer op meer dan 32 miljoen elektronische voorschriften.

Het elektronisch voorschrift biedt heel wat voordelen:

 • digitale informatie wordt onder de zorgverleners uitgewisseld zodra de geneesmiddelenbehandeling is bepaald
 • beperking van fraude en leesbaarheidsfouten
 • toegang tot een geüpdatete databank van geneesmiddelen.

In de loop van het 2e semester 2018 zullen de voorschrijvers verplicht worden de geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven aan de ambulante patiënten, met uitzondering van:

 • de voorschrijvers die 62 jaar of ouder zijn
 • de voorschriften die bij de patiënt thuis of in een rust- en verzorgingstehuis worden opgesteld.

De zorgverleners in staat stellen hun administratieve gegevens beter te beheren

In 2017 hebben we onze webtoepassing "MyRiziv", waarmee zorgverleners hun administratieve beroepsgegevens (bv. hun financiële gegevens en contactgegevens) kunnen meedelen en wijzigen, uitgebreid met nieuwe functies:

 • Mogelijkheid voor de zorgverleners die deel uitmaken van een medisch huis, om hun gegevens betreffende hun lidmaatschap online te beheren en de samenstelling van hun medisch huis te raadplegen
 • Mogelijkheid voor de huisartsen om
  • de geïntegreerde praktijkpremie aan te vragen
  • als ze deel uitmaken van een huisartsengroepering (bv. groepspraktijk), de gegevens betreffende hun lidmaatschap te beheren, de samenstelling van hun groepering te beheren en de therapeutische relaties die ze met hun patiënten hebben uit te breiden naar alle artsen van de groepering
 • Mogelijkheid voor de tandartsen om de telematicapremie aan te vragen en hun conventiestatus te beheren.

Meewerken aan innoverende projecten en zorgkwaliteit aanmoedigen: de thuisverpleegkundigen als pioniers

In oktober 2017 hebben we de verplichte lezing van de elektronische identiteitskaart (eID) voor de thuisverpleegkundigen ingevoerd: Wanneer een verpleegkundige de derdebetalersregeling toepast, moet hij de identiteit van zijn patiënt verifiëren door de eID van die patiënt te lezen (of uitzonderlijk een ander identificatiemiddel te gebruiken).

Dat systeem zorgt ervoor dat:

 • de verpleegkundige onmiddellijk weet of het wel degelijk gaat om de patiënt die op het medisch voorschrift is vermeld
 • het ziekenfonds weet welke verzorging de betrokken patiënt heeft gekregen
 • de verpleegkundige en het ziekenfonds efficiënt en elektronisch samenwerken
 • administratieve en factureringsfouten worden vermeden
 • de strijd tegen eventuele fraude wordt aangebonden, ook al past de overgrote meerderheid van de verpleegkundigen de regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging correct toe.

De sector van de verpleegkundigen speelt een voortrekkersrol in die e-gezondheidsdynamiek; die verplichting wordt stilaan tot andere zorgverleners uitgebreid.

Onze publicaties "geneeskundige verzorging" 2017

Hieronder volgt de lijst van de publicaties die de Dienst voor geneeskundige verzorging in 2017 heeft uitgegeven: