print

Statistieken geneeskundige verzorging 2014

Op deze pagina:

 

 

Aantal individuele zorgverleners

Aantal beroepsbeoefenaars met het recht om prestaties te verrichten en de actieve beroepsbeoefenaars in 2014 en 2015

Uitgaven van de verzekering voor geneeskundige verzorging in derdebetalersregeling

U vindt in de volgende tabel voor de jaren 2013 en 2014, en dat voor enkele rubrieken, de bedragen die via de derdebetalersregeling door de verzekering zijn vergoed voor ambulante patiënten. Ook het percentage ten opzichte van het totaal van de vergoedingen werd opgenomen. De laatste kolom van de tabel geeft de evolutie in percentage van de bedragen die in 2014 en in 2015 in de derdebetalersregeling zijn vergoed.

In 2014 is op die manier een bedrag van 3.829.102.732,54 euro via de derdebetalersregeling vergoed. Dat bedrag maakt 62,12%  uit van het totale bedrag dat voor de rubrieken in de tabel is vergoed en dit voor ambulante patiënten.

Artsen en tandheelkundigen: terugbetaalde bedragen, akten en gemiddelde bedragen van voorschriften en prestaties 

U vindt hier de cijfers voor het boekjaar 2015 van de terugbetaalde bedragen, het aantal terugbetaalde akten en de gemiddelde bedragen van voorschriften en prestaties van (tand)artsen

    • voor ambulante patiënten
    • voor gehospitaliseerde patiënten
    • voor ambulante en gehospitaliseerde patiënten samen.

Voorschriften van farmaceutische specialiteiten

We beschikken voor het ogenblik over de statistieken van 2015.