print

Documenten van de studiedag ‘Professionele re-integratie: een sociale investering?’

Tijdens onze studiedag in het kader van de socioprofessionele re-integratie zijn de reglementaire wijzigingen voorgesteld en ook een reeks nieuwe instrumenten die het behoud en de terugkeer naar werk bevorderen.

Publicatiedatum
01-12-2016
Publicatietype
Conferentie
Thema's
Arbeidsongeschiktheid; Professionele re-integratie


Na de inleiding door Dhr. François Perl, directeur-generaal van onze Dienst voor uitkeringen kregen onze regionale, federale en Europese partners het woord:

Professionele rehabilitatie: een blik op Europa
Laura Jones, Secretary General European Platform for Rehabilitation

Het re-integratietraject van de arbeidsongeschikte werknemer
Nadine Gilis, adviseur, AD Humanisering van de arbeid, FOD WASO

Het re-integratietraject in de uitkeringsverzekering en op de werkvloer
Clara Arbesu & Nadine Gillis

Evaluatie van het overheidsbeleid: de plaats van de sociale investering
Ilan Tojerow – SBS – EM (DULBEA) ULB
Opgelet: Deze presentatie is enkel beschikbaar in het Frans.

Project Individual Placement and Support (IPS)
Vanessa De Greef, onderzoekster en docente aan de ULB – Centre de droit public

Bestaat het beroep van jobcoach?
Silvano Gueli, adviseur in beroepsrehabilitatie, diensthoofd, Espace Socrate

Professionele re-integratie in België: stand van zaken
Jean Alves, verantwoordelijke professionele re-integratie, Dienst voor uitkeringen, RIZIV

Disability management
Saskia Decuman, projectleider Disability management
Verantwoordelijke kenniscentrum arbeidsongeschiktheid, Dienst voor uitkeringen, RIZIV

Succesverhalen!
Carol Descamps, projectleider, directrice exécutive, Forem

Jobbehoud ondanks arbeidshandicap
Luc Fohal, Direction des dispositifs ordinaires, Département Emploi-Formation, AViQ

ICF…u zegt? Hoe dokters en bemiddelaars elkaar beter beginnen verstaan…
Sofie Vandermarliere, expert VDAB

De balansfase: gebruikte instrumenten en casestudy
Philippe Legros, psychologisch adviseur, GRAE/BAZW, Actiris

De individuele beroepsopleiding
Thierno Hamzata Sow, Bruxelles Formation

Contacten

Dienst voor uitkeringen

E-mail: secr-uitk-dirgen@riziv-inami.fgov.be