print

Instructies voor de facturatie op magnetische of elektronische drager

Als zorgverlener of instelling, bezorgt u de verzekeringsinstellingen in het kader van de derdebetalersregeling de facturatiegegevens in elektronische vorm.  Voor sommigen van jullie is dat verplicht (verordening van 28.07.2003, art. 6, § 16). U moet die gegevens correct invullen en verzenden.

Op deze pagina:


Hoe moet u de elektronische facturatiegegevens invullen en verzenden?

U vult die gegevens in en verzendt ze volgens regels die het Verzekeringscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging heeft vastgelegd.
Raadpleeg die regels in het document Instructies aan de verplegingsinrichtingen, aan de erkende laboratoria voor klinische biologie, aan de verpleegkundigen en alle andere inrichtingen of verstrekkers die gebruik maken van het systeem van aflevering van facturatiebestanden en aan de verzekeringsinstellingen ”.

Laatste bijwerking  van het document (uitsluitend de gewijzigde pagina’s).

Daarin vindt u in het bijzonder:

 • de algemene procedure
 • de kwaliteitsvereisten en de uitgevoerde controles
 • de structuur en de manier om het facturatiebestand in te vullen
 • technische lijsten om bepaalde zones van het facturatiebestand in te vullen:
  • Zone 17-18: Lijst "betrekkelijke verstrekking" [prestaties waarvoor u een betrekkelijke verstrekking moet invullen] (bijgewerkt tot B.S. van 18-06-2024)
  • Zone 23 van R 50: Lijst “zone 23” [prestaties waarvoor waarde 1 moet ingevuld worden in zone 23 indien een uitzondering op de maximumregels van toepassing is]
  • Zone 24-25 van R 50: Lijst "voorschrijver"[prestaties waarvoor u een voorschrijver  moet vermelden] (bijgewerkt tot B.S. van 18-06-2024)
  • Zone 34 van R 50: Lijst "behandeld lid" [prestaties waarvoor een lateraliteit moet ingevuld worden] (bijgewerkt tot B.S. van 18-06-2024)
    
 • de Lijst van de foutcodes.

Historiek van het document “factureringsinstructies ”:

Opheffing van het verbod op de derdebetalersregeling: gevolgen voor de elektronische facturatie

Het verbod om de derdebetalersregeling toe te passen voor bepaalde verstrekkingen voor artsen of tandartsen is op 1 januari 2022 afgeschaft. Als gevolg hiervan moeten ze bij facturatie niet langer rechtvaardigen waarom ze deze regeling toepassen.

 • Bent u arts of tandarts?
  U vindt meer info over de gewijzigde elektronische facturatieprocedure op de pagina specifiek voor uw beroep:
 • Bent u softwareproducent?

U kreeg vier maanden de tijd om deze aanpassing door te voeren in uw softwarepakket. In afwachting hiervan mocht, bij wijze van overgangsregeling, in de zones R 20 Z 3 (toestemming derdebetalende) en R 50 Z32 (uitzondering derdebetalersregeling) van het elektronisch facturatiebestand nog een waarde ingevuld worden. Voor verstrekkingen uitgevoerd vanaf 1 mei 2022 moeten deze zones steeds gelijk zijn aan “0”. Indien dit niet het geval is, zal dit tot verwerpingen van de facturatie leiden voor de betrokken artsen en tandartsen.

HOE TERUGBETAALDE ZORG IN DE CONTEXT VAN COVID-19 ELEKTRONISCH FACTUREREN?

We passen dagelijks de terugbetaling van zorg aan om te kunnen beantwoorden aan de nieuwe noden in de context van de COVID-19-crisis. Dat kan een impact hebben op de elektronische facturatie van die zorg in het kader van de derdebetalersregeling.

Door tijdsgebrek is er geen officiële bijwerking met die aanpassingen, geformaliseerd door het Verzekeringscomité. Daarom hernemen we de instructies om die nieuwe maatregelen te factureren in de info van onze webrubriek Verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen: uitzonderlijke maatregelen in de strijd tegen COVID-19. U vindt daar de grote lijnen terug.

Nochtans vragen bepaalde maatregelen bijkomende toelichting. U vindt die technische preciseringen in het document Instructies in verband met tijdelijke COVID-19-maatregelen (12/07/2024). We werken dat document regelmatig bij.​​​

Contacten

Annelies Degraeve

E-mail: Annelies.DeGraeve@riziv-inami.fgov.be