print

Terugkeer naar werk tijdens arbeidsongeschiktheid

Terug aan het werk terwijl u in arbeidsongeschiktheid bent: stressvol, intimiderend, ingewikkeld? Wat als het eenvoudiger is dan u denkt?

Op deze pagina:

Wanneer kan u uw beroepsactiviteit hervatten?

Bent u erkend als arbeidsongeschikt? Hebt u zin om terug aan de slag te gaan? Of u nu werknemer, zelfstandige of werkzoekende bent, u kan tijdens uw arbeidsongeschiktheid een beroepsactiviteit opnemen. Daarvoor kijken we naar wat u wél nog kan. Deze fysieke en psychische capaciteiten noemen wij ‘restcapaciteiten’, in een positieve visie op arbeidsongeschiktheid en terugkeer naar werk.

Welke mogelijkheden heeft u ?

Om u te helpen werk te vinden dat overeenstemt met wat u nog wil en kan, hebben we geïnvesteerd in een Terug-naar-werktraject waarin u ondersteund en begeleid wordt. Tijdens dit traject:

 • wordt u begeleid in uw zoektocht naar aangepast werk of een andere job op basis van uw opleiding of werkervaring.
   
 • indien nodig kan u een opleiding volgen om:
  • uw vaardigheden bij te schaven zodat u uw laatste job of een andere job op basis van uw opleiding of beroepservaring kan doen

   of
    
  • nieuwe vaardigheden te leren als u uw laatste job of een andere job op basis van uw opleiding of beroepservaring niet meer kan uitoefenen, maar wel zin hebt om terug aan de slag te gaan.

U kan een Terug-naar-werktraject starten via uw ziekenfonds of uw regionale arbeidsbemiddelingsdienst.

 • Via uw ziekenfonds:

U of de adviserend arts van uw ziekenfonds kan het initiatief nemen om een Terug-naar-werktraject te starten

 • De adviserend arts van uw ziekenfonds neemt het initiatief: na een medisch onderzoek kan de adviserend arts u doorverwijzen naar de Terug-naar-werkcoördinator van uw ziekenfonds voor een eerste contact, als u aangeeft opnieuw te willen werken. In dit geval spreken we van “route A”.
   
 • U neemt het initiatief: tijdens uw arbeidsongeschiktheid kan u, of u nu meer of minder dan een jaar arbeidsongeschikt bent, op ieder moment zelf contact opnemen met de Terug-naar-werkcoördinator van uw ziekenfonds voor een eerste contact. In dit geval spreken we van “route B”.
   
 • Via uw regionale arbeidsbemiddelingsdienst:
  Indien u langer dan een jaar arbeidsongeschikt bent, kan u ook spontaan een Terug-naar-werktraject opstarten door u te melden bij VDAB, Actiris of Forem (de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling in uw regio). In dit geval spreken we van “route C”.

Uw preventieadviseur-arbeidsarts speelt ook een actieve rol in het Terug-naar-werktraject: hij of zij kan u advies geven en u doorverwijzen naar uw ziekenfonds en/of uw regionale arbeidsbemiddelingsdienst om een Terug-naar-werktraject op te starten.

Welke route u ook kiest, een Terug-naar-werktraject begint altijd op vrijwillige basis.


 

Meer informatie

Bijkomende uitleg
 • Webinar “Terug naar werk: hoe een traject opstarten?“ voor professionals die een rol spelen in de terugkeer naar werk: video-opname
 • Webinar “Terug naar werk: hoe een traject opstarten?“ voor professionals die een rol spelen in de terugkeer naar werk: PowerPointpresentatie
Brochure of folder

Contacten

Terug-naar-werktraject

Heeft u vragen over uw terug-naar-werktraject? Neem dan direct contact op met uw ziekenfonds

Socioprofessionele re-integratie - uitkeringen

Tel: +32 (0)2 739 77 12

E-mail: reinsertion@riziv-inami.fgov.be

Reglementering en geschillen - uitkeringen

Tel: +32(0)2 739 76 19

E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be