print

Op eigen initiatief het werk hervatten tijdens een arbeidsongeschiktheid van meer dan een jaar met begeleiding van VDAB, Actiris of Forem

Bent u meer dan een jaar arbeidsongeschikt? Wil u een beroepsactiviteit hervatten? U kan spontaan een Terug-naar-werktraject opstarten door u te melden bij VDAB, Actiris of Forem (de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling in uw regio).

We spreken in dat geval van "route C".

Op deze pagina:

 

Wat is een Terug-naar-werktraject?

Om u te helpen bij het vinden van werk dat overeenstemt met wat u nog wil en kan, hebben we een Terug-naar-werktraject ontwikkeld waarin u wordt begeleid en wegwijs wordt gemaakt door de regionale arbeidsbemiddelinsgdienst. Tijdens dat traject:

 • wordt u begeleid in uw zoektocht naar aangepast werk of ander werk,
 • volgt u, indien nodig, een opleiding om uw vaardigheden bij te schaven of om nieuwe vaardigheden te leren.
   

Hoe en wanneer spontaan een Terug-naar-werktraject bij VDAB, Actiris of Forem opstarten?

Indien u meer dan een jaar arbeidsongeschikt bent, kan u zich spontaan aanmelden bij VDAB , Actiris of Forem (regionale arbeidsbemiddelingsdienst) om een Terug-naar-werktraject op te starten.

 1. U meldt zich aan bij VDAB, Actiris of Forem voor een eerste contactmoment.
 2. U vult samen met VDAB, Actiris of Forem een document in, dat naar uw ziekenfonds wordt gestuurd om na te gaan of u sinds meer dan een jaar als arbeidsongeschikt bent erkend.
 3. Binnen de 5 werkdagen bevestigt uw ziekenfonds al dan niet uw statuut.
  • Bent u sinds meer dan een jaar arbeidsongeschikt? U start uw Terug-naar-werktraject op met de hulp van VDAB, Actiris of Forem. U krijgt een bemiddelaar toegewezen die u tijdens uw volledige traject zal begeleiden.
  • Bent u minder dan een jaar arbeidsongeschikt? U kunt geen Terug-naar-werktraject opstarten via VDAB, Actiris of Forem. Indien u dat wil, kan u toch nog een Terug-naar-werktraject via uw ziekenfonds opstarten.

Meer informatie:

Moet u tijdens uw traject een opleiding volgen om uw vaardigheden bij te schaven of om nieuwe vaardigheden te leren?

EEN OPLEIDING VOLGEN

Kies samen met uw bemiddelaar een opleidingsproject. Hij zal dat opleidingsproject daarna aan de adviserend arts van uw ziekenfonds voorleggen.

 • Gaat de adviserend arts akkoord met het project?
  Uw bemiddelaar zal een aanvraag indienen bij onze Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI).
  • Wordt uw project goedgekeurd, dan betalen we de kosten in verband met uw traject, namelijk de kosten voor het oriënteringsonderzoek, de opleidings- en verplaatsingskosten.
  • In geval van weigering betalen we enkel de kosten in verband met de begeleiding door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.
   Gaat u niet akkoord met deze beslissing, dan kan u hiertegen in beroep gaan bij de bevoegde arbeidsrechtbank, binnen de 3 maanden nadat u op de hoogte bent gebracht van de beslissing.
 • Gaat de adviserend arts niet akkoord met het voorstel?
  U kan dan samen met uw bemiddelaar een nieuw opleidingsproject zoeken. Als u, ondanks het ongunstig advies, geen ander opleidingsproject wil zoeken, kan u vragen aan uw bemiddelaar de aanvraag toch in te dienen bij de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI).

TIJDENS UW OPLEIDING

Verandert er iets tijdens uw opleiding?

 • De data van de opleiding wijzigen of er zijn annulaties?
 • U start een bezoldigde stage? (opgelet: de bezoldiging kan het bedrag van uw uitkering beïnvloeden)
 • U onderbreekt uw opleiding?
 • U verandert van opleiding?
 • U bent niet geslaagd?

Contacteer dan uw bemiddelaar: hij zal samen met u de situatie evalueren.

Wilt u een vergoeding voor bepaalde kosten?

Richt u tot uw ziekenfonds dat verantwoordelijk is voor de uitbetalingen (vergoeding van de inschrijvings- en verplaatsingskosten).

NA UW OPLEIDING

Eenmaal u voor uw opleiding bent geslaagd, hebt u zes maanden de tijd om met uw nieuw verworven vaardigheden werk te zoeken.
Tijdens die periode kunnen VDAB, ACTIRIS of FOREM u begeleiden in uw zoektocht naar werk.

Zes maanden na afloop van uw opleiding zal de adviserend arts uw arbeidsongeschiktheid opnieuw beoordelen. Hij zal rekening houden met de nieuwe beroepsvaardigheden die u tijdens uw opleiding hebt verworven. Hij kan een einde stellen aan uw arbeidsongeschiktheid.

 

Contacten

Socioprofessionele re-integratie - uitkeringen

Tel: +32 (0)2 739 77 12

E-mail: reinsertion@riziv-inami.fgov.be