Bedrag van uw forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden


Indien u als arbeidsongeschikte werknemer of zelfstandige hulp van een derde nodig hebt om bepaalde handelingen van het dagelijks leven uit te voeren, dan kunt u een forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden aanvragen.

Bedragen van de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden, per dag
(in EUR, bruto, voor een 6-dagenweekregeling):

Tabel 1 - Dagelijkse forfaitaire tegemoetkomingen HVD in 2019 (in EUR) 

Regeling Forfait
van 01.01
tot 31.07​
Forfait
vanaf 01.08 (*)​
Werknemers - Werklozen 22,28​ ​23,40
​Zelfstandigen ​22,28 ​23,40

(*) Herwaardering van 5% van de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden

 

Tabel 2 - Dagelijkse forfaitaire tegemoetkomingen HVD in 2018 (in EUR) 

Regeling Forfait
van 01.01
tot 31.08
Forfait
van 01-09 (*)
tot 31-12
Werknemers - Werklozen 21,85​ 22,28​
​Zelfstandigen 21,85​ ​22,28

(*)  Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%) 

Tabel 3 - Dagelijkse forfaitaire tegemoetkomingen HVD in 2017 (in EUR) 

Regeling ​Forfait
van 01.01
30.04
​Forfait
van 01.05 (**)
tot 31.05
​Forfait
van 01.06 (*)
tot 30.09
Forfait
van 01.10
(***)​ tot 31.12 
Werknemers - Werklozen ​20,40 21,42 21,85 21,85​
​Zelfstandigen ​20,40 20,40​ 20,81​ 21,85​

(*) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)
(**) Werknemers - Werklozen: herwaardering met 5% van de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden. Maatregelen van toepassing vanaf 1 oktober 2017 met retroactieve aanpassing vanaf 1 mei 2017.
(***) Zelfstandigen: herwaardering met 5% van de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden

Contacten

 

Laatst aangepast op 26 juli 2019