print

Hulp van derden

Bent u ziek en hebt u moeilijkheden om gewone dagelijkse handelingen uit te voeren? Dan hebt u misschien recht op een forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Op deze pagina:

Komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming voor hulp van derden?

Uw ziekenfonds kan u een tegemoetkoming voor hulp van derden toekennen als u:

 • moeilijkheden hebt om gewone dagelijkse handelingen uit te voeren.
 • aanspraak kunt maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van uw ziekenfonds.

Hebt u moeilijkheden om gewone dagelijkse handelingen uit te voeren, maar kunt u geen aanspraak maken op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van uw ziekenfonds? Neem dan contact op met de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale overheidsdienst Sociale zekerheid.

Waaruit bestaat een tegemoetkoming voor hulp van derden?

Uw ziekenfonds betaalt de tegemoetkoming voor hulp van derden, samen met de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, voor alle weekdagen met uitzondering van de zondag. Die dagelijkse tegemoetkoming is een forfaitair bedrag . Dat bedrag is van belasting vrijgesteld.

Wanneer kunt u een tegemoetkoming voor hulp van derden krijgen?

U kunt een tegemoetkoming voor hulp van derden krijgen:

 • ten vroegste vanaf de 4e maand van uw arbeidsongeschiktheid
 • uiterlijk tot het einde van uw arbeidsongeschiktheid.

Hoe kunt u een tegemoetkoming voor hulp van derden ontvangen?

Neem contact op met uw ziekenfonds. De adviserend arts of de medewerker van het multidisciplinaire team van uw ziekenfonds onderzoekt of u voldoet aan de voorwaarden voor de toekenning van de behoefte hulp van derden.

Wat zijn de criteria om recht te hebben op een tegemoetkoming voor hulp van derden?

De adviserend arts of de medewerker van het multidisciplinaire team bepaalt uw graad van behoefte aan hulp van derden op basis van de volgende activiteiten:

 • u verplaatsen
 • eten en uw maaltijden bereiden
 • zelf voor uw persoonlijke hygiëne instaan en u kleden
 • uw woning onderhouden en huishoudelijke taken uitvoeren
 • in staat zijn zonder toezicht te leven, u bewust zijn van gevaar en in staat zijn gevaar te vermijden
 • in staat zijn om te communiceren en sociale contacten te hebben.

Voor elke activiteit kent de adviserend arts of de medewerker van het multidisciplinaire team u een score van 0 tot 3 punten toe. Hij doet dat op basis van de concrete taken die u nog kunt uitvoeren en erkent uw behoefte aan hulp van derden pas als hij u een totale ‘score’ van minimum 11 (op maximum 18) punten toekent en oordeelt dat hulp van derden onmisbaar is voor een periode van ten minste 3 maanden.

Wanneer kan uw ziekenfonds hulp van derden weigeren of schorsen? 

Uw ziekenfonds kan hulp van derden weigeren of schorsen:

 • als u opgenomen bent in een ziekenhuis of verblijft in een rust- of verzorgingstehuis, een psychiatrisch verzorgingstehuis of een rustoord voor bejaarden
 • als u in voorlopige hechtenis bent of van uw vrijheid beroofd bent.
   

Aanvraag en aanvullende informatie

Gelieve contact op te nemen met uw ziekenfonds:

 • om de erkenning van de behoefte aan hulp van derden aan te vragen
 • voor aanvullende informatie.

Contacten

Reglementering en geschillen - uitkeringen

Tel: +32(0)2 739 76 19

E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be