Tegemoetkoming in de prijs van rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen

Vanaf 1 januari 2019 behoort de tegemoetkoming van mobiliteitshulpmiddelen, door de 6e staatshervorming, volledig tot de bevoegdheid van de deelentiteiten. Hier vindt u de contactinfo van de bevoegde instanties.


Bevoegde deelentiteiten vanaf 1 januari 2019

Voor de Vlaamse Gemeenschap: Vlaamse sociale bescherming

http://www.vlaamsesocialebescherming.be/mobiliteitshulpmiddelen

Voor het Brussels Gewest : Iriscare

Voor de burgers: http://www.iriscare.brussels/nl/burgers/personen-met-een-beperking/tegemoetkoming-voor-mobiliteitshulpmiddelen/

Voor de professionals in de gezondheidszorg: http://www.iriscare.brussels/nl/professionals/personen-met-een-beperking/tegemoetkoming-voor-mobiliteitshulpmiddelen/

Voor de Federatie Wallonië-Brussel: Aviq

https://www.aviq.be/transfert-INAMI.html

Voor de Duitstalige Gemeenschap (Deutschsprachige Gemeinschaft): Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben

https://selbstbestimmt.be/mobilitaetshilfe.html

Oude RIZIV-reglementering, van toepassing tot 31 december 2018

Gedurende een overgangsperiode (van 1 juli 2014 tot 31 december 2018) zijn we de oude Riziv-reglementering voor de tegemoetkoming van mobiliteitshulpmiddelen blijven uitvoeren, maar in naam en voor rekening van de deelentiteiten.

 

Laatst aangepast op 15 april 2019