print

De geneeskundige verstrekkingen die uw ziekenfonds terugbetaalt

Als u naar uw arts of tandarts gaat, als u een beroep doet op een kinesitherapeut, een verpleegkundige of een logopedist, enz., dan betaalt uw ziekenfonds een deel terug van de kosten die u hebt betaald. In de kosten van welke verstrekkingen komt uw ziekenfonds financieel tegemoet? Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

Op deze pagina:


In de kosten van welke verstrekkingen komt uw ziekenfonds tegemoet?

 
De geneeskundige verstrekkingen die de ziekteverzekering terugbetaalt via uw ziekenfonds, zijn wettelijk bepaald. De voornaamste categorieën zijn:
 • de bezoeken en raadplegingen van huisartsen en artsen-specialisten
 • de verzorging door kinesitherapeuten
 • de verzorging door verpleegkundigen en diensten voor thuisverpleging
 • de tandverzorging
 • de verlossingen
 • de prothesen, rolstoelen, verbanden en implantaten
 • de ziekenhuisverpleging
 • thuishospitalisatie in sommige gevallen
 • de verzorging in rustoorden voor bejaarden
 • de revalidatiezorg.
 
Uw ziekenfonds komt ook tegemoet in de prijs van geneesmiddelen: magistrale bereidingen, farmaceutische specialiteiten en generische geneesmiddelen. De verzekeringstegemoetkoming is ofwel een terugbetaling, ofwel geldt de derdebetalersregeling.
 

De verstrekkingen van de nomenclatuur

 
De ‘Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen’ is de lijst met de verstrekkingen waarvoor uw ziekenfonds tegemoetkomt in de prijs (volledige of gedeeltelijke terugbetaling).
 
Elke verstrekking komt overeen met een nomenclatuurcode: een nummer dat uit 6 cijfers bestaat. Uw zorgverlener gebruikt deze code om de verleende verstrekking aan te rekenen.
 
De nomenclatuur geeft naast de nomenclatuurcode ook een volledige omschrijving van de verstrekking en de uitleg die daarbij hoort.
 

Welk bedrag betaalt uw ziekenfonds terug?

 •  U betaalt aan uw zorgverlener een bedrag voor een verstrekking: dit is het honorarium.
 • Uw ziekenfonds komt tegemoet in de prijs van die verstrekking: dit is de tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering.
 • Het verschil tussen het officiële honorariumbedrag  en het bedrag dat uw ziekenfonds terugbetaalt, is uw persoonlijk aandeel (ook ‘remgeld’ genoemd).
 
Op het getuigschrift voor verstrekte hulp dat uw arts, tandarts, kinesitherapeut, enz. u overhandigt, vermeldt hij de nomenclatuurcodes die overeenstemmen met de verstrekkingen die hij heeft uitgevoerd. Ook uw ziekenhuisfactuur vermeldt de nomenclatuurcodes van alle verstrekkingen die zijn uitgevoerd.
 
Als u een nomenclatuurcode van uw getuigschrift ingeeft in onze databank Nomensoft, dan krijgt u:
 • de omschrijving van de geneeskundige verstrekking (onder de tab  ‘Détail’).
 • het honorarium voor die verstrekking bij een geconventioneerde zorgverlener en het bedrag van de terugbetaling waarop u recht hebt. (onder de tab  ‘Honoraria-Vergoedingen).

U kunt opzoeken of een zorgverlener geconventioneerd is of niet. Een geconventioneerde zorgverlener rekent de officiële honoraria aan, een gedeeltelijk geconventioneerde zorgverlener rekent gedeeltelijk de officiële honoraria aan volgens een uurregeling die geafficheerd is in zijn wachtzaal en een niet geconventioneerde zorgverlener bepaalt vrij zijn honoraria.

Wat is de tegemoetkoming van uw ziekenfonds, als u recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming geniet?   

Bepaalde categorieën van mensen hebben recht op een hogere verzekeringstegemoetkoming(‘verhoogde tegemoetkoming’).

Als u recht hebt op de ‘verhoogde tegemoetkoming’, dan betaalt u een lager persoonlijk aandeel voor bepaalde verstrekkingen.

Alle terugbetaalde verstrekkingen

Meer info over de terugbetaalde verstrekkingen: via de navigatie links bovenaan op deze webagina hebt u toegang tot de verschillende onderwerpen door de voorgestelde links te selecteren.

Een vraag of een klacht over een aangerekende verstrekking ?

We hebben geen toegang tot uw medisch dossier en tot de verstrekkingen die u werden aangerekend.

Als u vragen hebt over uw getuigschrift voor verstrekte hulp, uw factuur of uw terugbetaling: Contacteer uw ziekenfonds