Implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt geheel of gedeeltelijk bepaalde implantaten en invasieve medische hulpmiddelen terug.

De verplichte ziekteverzekering betaalt implantaten en invasieve medische hulpmiddelen terug volgens verschillende systemen.

 

Terugbetaling implantaten en invasieve medische hulpmiddelen : nieuwe procedure

 
Op 1 juli 2014 werd het koninklijk besluit dat het systeem van de vergoeding van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen hervormt in het Belgische staatsblad bekend gemaakt en in werking getreden.

Dit besluit heeft een administratieve vereenvoudiging, een grotere transparantie, een snellere besluitvorming, tariefzekerheid voor de patiënt, enz. tot doel.
 
De artikelen 35 en 35bis van de nomenclatuur zijn afgeschaft en worden vervangen door een lijst die de verstrekkingen en hun vergoedingsmodaliteiten opsomt.

Er zijn ook lijsten van hulpmiddelen voor een aantal verstrekkingen, namelijk de nominatieve lijsten waarvoor elke hulpmiddel een nieuwe identificatiecode krijgt.
 
 

Akkoordverklaringen: terugbetalingssysteem voor medische hulpmiddelen met beperkte klinische toepassingen

 
De terugbetaling van sommige implantaten komt niet voor in de lijsten maar in een akkoordverklaring: een overeenkomst die wij met bepaalde ziekenhuizen ondertekenen.

In de rubriek van de verstrekkers van implantaten vindt u informatie over de betrokken implantaten en een beschrijving van de inhoud van de akkoordverklaringen, desgevallend samen met linken naar de specifieke pagina's met uitleg en de teksten van de verschillende akkoordverklaringen. 
 

Terugbetalingen via qermid

 
De terugbetaling van bepaalde implantaten gebeurt onder voorwaarde van een registratie via het systeem qermid.  

Contacten

 

Laatst aangepast op 30 november 2014