Adoptieverlof voor werknemers

Als u als werknemer een kind jonger dan 8 jaar adopteert, hebt u recht op adoptieverlof betaald door uw ziekenfonds. U moet echter aan bepaalde voorwaarden voldoen.


Hebt u recht op adoptieverlof?

​U kunt adoptieverlof opnemen als u een kind jonger dan 8 jaar adopteert en als u een voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst heeft.

 • Als u geen arbeidsovereenkomst heeft, kunt u geen adoptieverlof opnemen (volledig gecontroleerde werkloze, begunstigde van een verbrekingsvergoeding enz.);
 • Als u een zelfstandige bent, kunt u adoptieverlof voor zelfstandigen opnemen;
 • Als u een statutair ambtenaar bent, kunt u adoptieverlof opnemen als statutair personeelslid. Uw adoptieverlof zal niet worden betaald door uw ziekenfonds maar door uw werkgever. Neem hiervoor contact op met uw personeelsdienst.


Wanneer kunt u uw adoptieverlof opnemen?

Uw adoptieverlof moet ingaan binnen de 2 maanden na de inschrijving van het kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Uw adoptieverlof eindigt ten laatste:

 • op het eind van uw arbeidsovereenkomst;
 • de dag vóór de 8ste verjaardag van uw kind.


Hoelang duurt uw adoptieverlof?

 

Aan het begin van het adoptieverlof is de leeftijd van uw kind: Uw verlof duurt maximaal:
jonger dan 3 jaar zonder handicap 6 weken
  met handicap(*) 12 weken
3 jaar tot jonger dan 8 jaar zonder handicap 4 weken
  met handicap(*) 8 weken
8 jaar of ouder   /

(*) Een lichamelijke of mentale handicap van minstens 66 % of een aandoening waarvoor minstens 4 punten worden toegekend in pijler 1 van de medisch-sociale schaal volgens de wetgeving betreffende de gezinsbijslagen. Meer info over deze handicap .

U bent niet verplicht om het maximumaantal weken op te nemen, maar uw adoptieverlof moet wel minstens 1 volledige week of een veelvoud van 1 week tellen.

Voorbeeld: u kunt 2, 3 of 4 volledige weken opnemen, maar u kunt niet 1,5 week of 2,5 weken opnemen.

U moet uw adoptieverlof zonder onderbreking opnemen.

Kunt u uitkeringen voor uw adoptieverlof krijgen?

Om van uw ziekenfonds uitkeringen voor uw adoptieverlof te kunnen krijgen, moet u voldoen aan dezelfde voorwaarden met betrekking tot wachttijd en behoud van recht als voor de moederschapsuitkering.

Hoeveel bedraagt uw uitkering?

Uw werkgever betaalt de 3 eerste dagen van uw adoptieverlof.

Voor de rest van de periode betaalt uw ziekenfonds een uitkering voor alle dagen van de week, met uitzondering van de zondag.
Die uitkering bedraagt 82 % van het begrensde gederfde loon.
Van dit bedrag houdt uw ziekenfonds een bedrijfsvoorheffing in (11,11 %).

Hoe vraagt u uw uitkeringen voor uw adoptieverlof aan? Wanneer ontvangt u ze?

 1. Vraag de vergoeding voor adoptieverlof aan bij uw ziekenfonds. Voeg een bewijs van de inschrijving van uw kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister en zo nodig een bewijs van de handicap van uw kind toe.

 2. Uw ziekenfonds bezorgt u dan een inlichtingenblad.
  Vul het luik ‘gerechtigde’ in. Laat uw werkgever indien nodig het voor hem bestemde luik invullen.

 3. Uw ziekenfonds begint u te vergoeden binnen 30 dagen na ontvangst van uw aanvraag en betaalt deze uitkeringen vervolgens elke maand.

Hervatting van het werk

Wanneer u het werk hervat na uw adoptieverlof, verwittig dan uw ziekenfonds binnen de 8 kalenderdagen na het einde van uw adoptieverlof:

 1. Laat het formulier Bewijs van arbeidshervatting invullen door uw werkgever.
 2. Bezorg dit ingevulde formulier aan uw ziekenfonds
  Uw werkgever kan het, indien hij dat verkiest, ook via elektronische weg naar uw ziekenfonds sturen.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 09 mei 2017