print

Borstvoedingspauzes

Als werkneemster hebt u recht op een uitkering voor borstvoedingspauzes.

Op deze pagina:


Hebt u recht op borstvoedingspauzes?

Wanneer u bent bevallen en nadat u weer aan het werk bent gegaan, kunt u borstvoedingspauzes nemen.

Een borstvoedingspauze is een werkonderbreking die u toelaat om uw baby borstvoeding te geven of melk af te kolven. Uw ziekenfonds vergoedt die borstvoedingspauzes.

U kunt deze pauzes opnemen tot 9 maanden na de geboorte van uw kind.

Als u een werkloosheidsuitkering krijgt, dan hebt u geen recht op borstvoedingspauzes.

Hoeveel bedraagt uw uitkering voor borstvoedingspauzes?

De uitkering voor borstvoedingspauzes bedraagt 82 % van uw onbegrensde brutoloon.

Wat moet u doen om borstvoedingspauzes aan te vragen?

U moet uw werkgever op de hoogte brengen, minstens 2 maanden voordat u met de borstvoedingspauzes van start wil gaan.

Bij het begin van de periode bezorgt u uw werkgever het bewijs van de borstvoeding via een getuigschrift van een consultatiebureau voor zuigelingen of een medisch getuigschrift.

Vervolgens moet u elke maand een getuigschrift opsturen.

Wat moet u doen om een uitkering voor borstvoedingspauzes te krijgen?

U en uw werkgever moeten elke maand een getuigschrift invullen voor uw ziekenfonds.

Op dat getuigschrift staat het loonverlies dat u de afgelopen maand hebt geleden om borstvoedingspauzes te kunnen nemen. Dit getuigschrift gebruikt u als formulier voor de aanvraag van een vergoeding.

Op basis van dit getuigschrift bepaalt uw ziekenfonds het bedrag van de uitkering waarop u recht hebt en zal het dit bedrag betalen.

U kunt dit getuigschrift bij uw ziekenfonds krijgen.

Hoelang duurt een borstvoedingspauze?

Als u minstens 7 u 30 per dag werkt, dan hebt u recht op 2 borstvoedingspauzes van een half uur. U kunt deze pauzes na elkaar of in 2 keer nemen.

Als u minder dan 7 u 30 maar meer dan 4 u per dag werkt, dan kunt u één pauze van een half uur nemen.

Contacten

Reglementering en geschillen - uitkeringen

Tel: +32(0)2 739 76 19

E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be