Adoptieverlof voor zelfstandigen

Als u als zelfstandige een kind jonger dan 8 jaar adopteert, dan kunt u van uw ziekenfonds een uitkering krijgen.


Wanneer kunt u uw adoptieverlof opnemen?


U moet uw adoptieverlof beginnen opnemen:
  • ten vroegste de dag dat uw kind op uw officiële woonplaats wordt ingeschreven
  • ten laatste 2 maanden na die inschrijving.

Uw adoptieverlof eindigt op het moment dat uw kind 8 jaar wordt.

U moet uw adoptieverlof zonder onderbreking opnemen.

Hoelang duurt uw adoptieverlof?

Aan het begin van het adoptieverlof is uw kind:​ ​ Uw verlof duurt maximaal:
Jonger dan 3 jaar zonder handicap*   6 weken
met handicap* 12 weken
Ouder dan 3 jaar maar jonger dan 8 jaar zonder handicap*   4 weken
met handicap* 8 weken
8 jaar of ouder ​/

* Een lichamelijke of mentale ongeschiktheid van minstens 66 % of een aandoening waarvoor minstens 4 punten worden toegekend in pijler 1 van de medisch-sociale schaal. Meer info over deze handicap.

U bent niet verplicht om het maximumaantal weken op te nemen. Uw adoptieverlof moet wel minstens 1 volledige week of een veelvoud daarvan tellen.
 
Voorbeeld: U kunt 2, 3 of 4 volledige weken opnemen, maar u kunt niet 1,5 week of 2,5 weken opnemen.

U moet uw adoptieverlof zonder onderbreking opnemen.


Hoeveel bedraagt uw adoptie-uitkering?

De adoptie-uitkering is een forfaitair bedrag dat in één keer wordt betaald voor de hele periode, ten laatste 1 maand na het begin van uw adoptieverlof.

Dit bedrag is gekoppeld aan de index (het stijgt als de sociale uitkeringen worden

geïndexeerd).
  
 

Hoe vraagt u uw adoptieverlof en -uitkering aan?


Vraag uw adoptieverlof schriftelijk aan bij uw ziekenfonds:
  • via de post
  • of door uw aanvraag in te dienen aan het loket van uw ziekenfonds, tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
 
Voeg bij uw aanvraag (indien mogelijk):
  • bij een binnenlandse adoptie: een kopie van het verzoekschrift tot adoptie, ingediend bij de bevoegde rechtbank, of bij gebrek hieraan een kopie van de adoptieakte
  • bij een buitenlandse adoptie: een kopie van het bewijs van registratie van de buitenlandse beslissing over de adoptie
  • als uw kind een handicap heeft: een getuigschrift dat dit bewijst.
 
Vermeld in uw aanvraag:
  • de begindatum van uw adoptieverlof
  • het aantal weken dat u wilt opnemen.


Wanneer krijgt u uw uitkering?


Uw ziekenfonds betaalt uw uitkering ten laatste 1 maand na het begin van uw adoptieverlof.


Mag u werken tijdens uw adoptieverlof?


Neen, tijdens deze periode mag u geen beroepsactiviteit uitoefenen.


Hervatting van uw beroepsactiviteit


Wanneer u uw beroepsactiviteit na uw adoptieverlof weer opneemt, dan moet u uw ziekenfonds daar binnen de 2 dagen over inlichten: vul het formulier ‘Kennisgeving van arbeidshervatting’ in, dat u bij uw ziekenfonds kunt krijgen.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 16 augustus 2017