eDos - eServices: DGEC- en griffiedossiers

status
Accessible to everyone

eDos - eServices: DGEC- en griffiedossiers

Deze webtoepassing laat toe om dossiers online te raadplegen waarvoor een procedure lopende is in het kader van controles van de Dienst voor controle en evaluatie (DGEC). Deze laat ook toe om documenten neer te leggen of op te halen via een beveiligde brievenbus. Deze toepassing is bestemd voor zorgverleners, hun wettelijke vertegenwoordigers en de leden van de administratieve rechtscolleges (Kamers van Eerste Aanleg en van Beroep).


Wie kan gebruik maken van deze eDos - eServicestoepassing?

 • Zorgverleners betrokken bij dossiers:
  • van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) van het RIZIV
  • en/of de griffies van de administratieve rechtscolleges ingesteld bij de DGEC, met name de Kamer van eerste aanleg en de Kamer van beroep.
 • De advocaten en raadsmannen van die zorgverleners.
 • De voorzitters en leden van de administratieve rechtscolleges ingesteld bij de DGEC, met name de Kamer van eerste aanleg en de Kamer van beroep.

Welke diensten biedt deze toepassing aan?

Met de applicatie eDos - eServices, kan u via beveiligde elektronische weg:

 • toegang vragen tot de documenten van dossiers waarvoor een procedure is ingeleid bij de Leidend ambtenaar van de DGEC of bij de rechtscolleges ingesteld bij de DGEC (Kamer van eerste aanleg en Kamer van beroep);
 • deze documenten raadplegen en indien nodig downloaden;
 • kennisgevingen ontvangen en de documenten raadplegen die de DGEC of de griffies hebben meegedeeld;
 • documenten neerleggen voor een DGEC- of griffiedossier.

Hoe kan u de eDos - eServicestoepassing gebruiken?

Klik op de knop ‘Open de webtoepassing’ en meld u aan met uw eID-kaart of itsme.
Eens aangemeld, kan u toegang vragen tot een dossiers of dossiers consulteren waarvoor u reeds toegang heeft.

In uw brievenbus kan u ook documenten neerleggen voor een bestaand dossier voor de DGEC of de griffies

Waarom deze eDos - eServicestoepassing?

We bieden deze webtoepassing aan in het kader van een moderne, papierloze en meer toegankelijke  administratie, dankzij:

 • het digitaliseren van dossiers en processen binnen het RIZIV, de DGEC en de griffies
 • een beveiligde uitwisseling van documenten

Contacten

Laatst aangepast op 03 juli 2020