print

Permanentiehonoraria voor pediaters

privé

Permanentiehonoraria voor pediaters

Sinds 1 juli 2010 betaalt de verzekering voor geneeskundige verzorging (ziekteverzekering) onder bepaalde voorwaarden een permanentiehonorarium aan de ziekenhuizen voor de aanwezigheid van een pediater, aan de ziekenhuizen die een dienst kindergeneeskunde (kenletter E) hebben met een zorgprogramma voor kinderen. De pediater moet dan in het ziekenhuis aanwezig zijn van 9 tot 17 u per weekdag die niet in een weekend valt of die niet samenvalt met een feestdag. De ziekenhuizen moeten de nodige gegevens meedelen via onze webtoepassing.

Open de webtoepassing


Welke gegevens worden meegedeeld via de toepassing?

Per trimester worden per ziekenhuis dat in aanmerking komt alle weekdagen geregistreerd die niet in een weekend vallen of die niet samenvallen met een feestdag en waarop een pediater in het ziekenhuis aanwezig was van 9 tot 17 uur.

Toegang tot de toepassing?

De toegang tot de toepassing wordt beheerd door de toegangsbeheerder (DPO) van het ziekenhuis dat in aanmerking komt voor de honoraria, via de toepassing Toegangsbeheer voor Ondernemingen en Organisaties (zie ook de handleiding voor registratie van gebruikers).

De toegangsbeheerder kan naast de hoofdarts ook andere gebruikers toevoegen die door de ziekenhuisdirectie gemachtigd zijn om toegang te hebben tot de toepassing. Alleen de rollen “Hoofdarts” en “Administratief” hebben schrijfrechten in de toepassing en kunnen dus permanentiedagen toevoegen en wijzigen. Als een gebruiker alleen leesrechten mag hebben, dan wordt die enkel toegevoegd als gebruiker, zonder toekenning van één van beide rollen.

Bij vervanging van de hoofdarts moet de toegangsbeheerder van het ziekenhuis de nieuwe hoofdarts toegang geven tot de toepassing, en indien gewenst, de toegang van de vorige hoofdarts stopzetten. Dit geldt ook voor de vervanging van andere gebruikers.

Let wel: de rol van hoofdarts kan enkel worden toegekend indien de hoofdarts reeds bij ons is geregistreerd als hoofdarts voor uw ziekenhuis. Bij wijziging van de hoofdarts verwittigt u ons  via hospit@riziv-inami.fgov.be.

Wat doen bij fusie van ziekenhuizen ?

Bij fusie van 2 of meer ziekenhuizen die voor de fusie allen in aanmerking kwamen voor permanentiehonoraria voor pediaters, inactiveren we de registratierechten van het ziekenhuis (of de ziekenhuizen) waarvan het RIZIV-identificatienummer is opgeheven en dat (die) niet meer in aanmerking komt (komen) voor permanentiehonoraria. Dat doen we vanaf de fusiedatum (als we die tijdig vernemen).

Vanaf dan kan kunnen de hoofdarts en eventuele administratieve gebruikers van het ziekenhuis met het opgeheven RIZIV-identificatienummer geen permanenties meer registreren voor dat ziekenhuis, behalve de permanenties die voorafgaan aan de fusiedatum. Deze kunnen nog worden ingebracht tot de normale afsluiting van het betrokken trimester. 

Vb. : indien ziekenhuis A en B fusioneren op 1 januari van jaar N, waarbij ziekenhuis B opgaat in ziekenhuis A en niet meer in aanmerking komt voor permanentiehonoraria, dan wordt het Riziv-nummer van ziekenhuis B opgeheven en kan ziekenhuis B geen permanenties meer registreren vanaf 1 januari van jaar N. De permanenties van trimester 4 van jaar N – 1 kunnen voor ziekenhuis B nog ingebracht worden tot en met 31 maart van jaar N.

Het is dus wel mogelijk dat er voor meerdere campussen nog permanenties geregistreerd kunnen worden voor de permanentiehonoraria (voor zover die campussen allemaal blijven voldoen aan de voorwaarden).

Contacten

Afdeling ziekenhuizen

E-mail: hospit@riziv-inami.fgov.be

Kantoren geopend elke werkdag  van 9u tot 12u en van 13u tot 16u.