print

e-Gezondheid: Mult-eMediatt vereenvoudigt het versturen van arbeidsongeschiktheidsattesten

13-06-2024

Een nieuwe stap in de digitalisering en administratieve vereenvoudiging van de gezondheidszorg met de komst van Mult-eMediatt, de nieuwe toepassing ontwikkeld door het RIZIV, het eHealth-platform, Medex en het Intermutualistisch College. Voortaan kunnen huisartsen het arbeidsongeschiktheidsattest van een patiënt rechtstreeks elektronisch doorsturen naar het ziekenfonds of Medex, waardoor het proces eenvoudiger, sneller en veiliger wordt. Een welkome innovatie voor de medische sector en voor de patiënten.

Op deze pagina:

Een innovatie die het leven van huisartsen eenvoudiger maakt

Administratieve vereenvoudiging staat centraal in de gezondheidszorgprojecten van de federale overheid, en in het bijzonder in onze projecten voor digitalisering van de gezondheidszorg. Mult-eMediatt sluit volledig aan bij deze nieuwe e-gezondheidrealiteit door artsen in staat te stellen arbeidsongeschiktheidsattesten rechtstreeks vanuit hun medische software door te sturen.

Tot nu toe had een huisarts, wanneer die een arbeidsongeschiktheid voorschrijft, vaak geen andere keuze dan verschillende modellen van attesten af te wegen. Nu kan alles in een paar klikken: het juiste modelattest wordt gegenereerd en automatisch verstuurd, vanuit één en dezelfde applicatie, naar de juiste bestemming (het ziekenfonds of Medex) met de specifieke informatie die deze ontvanger nodig heeft.

Het is zeker eenvoudiger en het bespaart huisartsen kostbare tijd die ze kunnen besteden aan de zorg voor hun patiënten.

… en die van patiënten

Mult-eMediatt is ook een verademing voor patiënten die tot nu toe hun getuigschriften binnen een bepaalde tijd naar elke bestemming moesten sturen via verschillende, in meer of mindere mate beveiligde methoden: per post, papieren certificaat persoonlijk overhandigen, enz.

Met deze nieuwe mogelijkheid om arbeidsongeschiktheidscertificaten elektronisch te versturen, wil het RIZIV patiënten verlossen van administratieve procedures die zwaar kunnen wegen, vooral op een moment dat hun gezondheidstoestand niet optimaal is.

Snellere, veiligere en betrouwbaardere overdracht

Deze nieuwe toepassing maakt het doorsturen van arbeidsongeschiktheidsattesten naar ziekenfondsen en Medex sneller, veiliger en betrouwbaarder. Ten eerste omdat Mult-eMediatt het risico op fouten of verlies vermindert. Ten tweede omdat het een veilige overdracht van informatie garandeert.

Twee eenvoudige voorwaarden voor het gebruik van Mult-eMediatt

Er zijn 2 voorwaarden voor het gebruik van Mult-eMediatt:

  • De arts moet toestemming hebben van de patiënt
  • Mult-eMediatt moet geïntegreerd zijn in de medische software van de arts. Dit is nu het geval voor bijna alle software. Als dit niet het geval is, nodigt het RIZIV huisartsen uit om contact op te nemen met hun softwarebedrijf voor informatie over hun integratieschema.

Voor een opleiding in het gebruik van de applicatie Mult-eMediatt kunnen artsen terecht bij het netwerk eSantéWallonie, het Brusselse Gezondheidsnetwerk of Domus Medica.

Vrijwillig gebruik

Het gebruik van Mult-eMediatt biedt reële voordelen, maar is niet verplicht. Patiënten of artsen kunnen ook beslissen om papieren certificaten te blijven gebruiken als ze dat willen.

De eerste fase van functionaliteiten die we binnenkort uitbreiden

Dit is een eerste stap voor Mult-eMediatt, waarvan de functionaliteiten geleidelijk zullen worden uitgebreid.

Op dit moment is de applicatie alleen beschikbaar voor huisartsen. Het RIZIV heeft er een prioriteit van gemaakt om hen te informeren over deze nieuwe mogelijkheid.

Bovendien kan het nu gebruikt worden om een bewijs van arbeidsongeschiktheid onder bepaalde voorwaarden te sturen naar het ziekenfonds (voor werknemers, zelfstandigen of werkzoekenden) of naar Medex (voor ambtenaren die hun attest aan Medex moeten bezorgen). Op termijn kan Mult-eMediatt het ook mogelijk maken om het attest naar de werkgever van de patiënt te sturen, wanneer alle partijen het, vrijwillig, gebruiken. Waardoor de voordelen van deze digitalisering nog zullen toenemen. 

Kiezen voor eGezondheid!

Mult-eMediatt maakt deel uit van onze globale visie op e-Gezondheid, die pleit voor het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën om de gezondheidszorg te ondersteunen, te verbeteren en toegankelijker te maken. Deze nieuwe toepassing is een nieuwe stap in de vereenvoudiging van de administratie ten voordele van iedereen: artsen, patiënten en instellingen.

Contacten

Perscontact

Tel: +32(0)2 739 78 67

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be