print

Conferentie over de ontwikkeling van methoden voor de preventie en bestrijding van fraude en corruptie in Europa

27-10-2023

Het RIZIV organiseerde op donderdag 26 en vrijdag 27 oktober 2023 in Brussel een internationale conferentie in samenwerking met het European Healthcare Fraud and Corruption Network (EHFCN). De titel: "Versterking van de methoden voor preventie en bestrijding van fraude en verspilling in de gezondheidszorg: nieuwe technologieën, kunstmatige intelligentie en gedragskennis".

Op deze pagina:

De conferentie werd bijgewoond door 200 deelnemers uit ongeveer 20 Europese landen, waaronder vooraanstaande personen van Europese en internationale instellingen, de academische wereld, deskundigen op het gebied van gezondheidszorg, hoge ambtenaren en politieke besluitvormers.

Ze waren er allemaal met één gemeenschappelijk doel: meer inzicht krijgen in fraude in de gezondheidszorg. Deelnemers konden ook beste praktijken en hun visie op fraude uitwisselen en delen in een aantal werkgroepen.

Ontwikkelingen in de strijd tegen fraude

Integriteitsmodellen toegepast op de gezondheidszorg, samen met gedragskennis afgeleid uit de leer van de psychologie, cognitieve wetenschappen en sociale wetenschappen, zorgen voor een beter begrip van fraudeurs, hun motivaties en de redenen achter hun acties.

Deze aanpak vraagt om een paradigmaverschuiving: harde controle via sancties en straffen, die negatief worden ervaren, worden vervangen door een beter ervaren zachte controle, die bijdraagt aan mentaliteitsverandering.

Regelgeving voor veelbelovende instrumenten

Er is inmiddels enorme vooruitgang geboekt bij het opsporen en voorkomen van fraude dankzij de vooruitgang in informatica, nieuwe technologieën en andere vormen van kunstmatige intelligentie (AI). Ze zorgen voor gerichtere en snellere analyses en verkorten de tijd die nodig is om fraude op te sporen.

Het gebruik van AI werpt echter grote technische, juridische en ethische vragen op. Zo is er bijvoorbeeld de kwestie van vertrouwen in het onpartijdige en eerlijke gebruik van AI, terwijl de democratische waarden behouden blijven.

De Europese Unie is ook vastbesloten om kunstmatige intelligentie te reguleren door middel van een wettelijk en ethisch kader om betere voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling en het gebruik van deze technologie.

Sprekers op de conferentie op 26 en 27 oktober, waaronder vertegenwoordigers van de Europese instellingen, legden uit hoe deze nieuwe regelgeving een impact zal hebben op de gezondheidszorg en meer specifiek op controlediensten in België en Europa.

Het European Healthcare Fraud and Corruption Network (EHFCN) is in oktober 2004 opgericht om de strijd tegen fraude, corruptie en verspilling in de gezondheidszorg in Europa te coördineren en te optimaliseren. Het netwerk telt momenteel 20 leden uit 15 landen.

 

Contacten

Perscontact

Tel: +32(0)2 739 78 67

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be