print

Voornaamste activiteiten van de Dienst voor geneeskundige verzorging in 2014

Wij beheren de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Op deze pagina:


Onze opdrachten

  • Wij bepalen de voorwaarden voor de vergoeding van de geneeskundige verstrekkingen.
  • Wij werken de begroting uit, controleren de begrotingsoverschrijdingen en kijken de rekeningen na.
  • Wij informeren de zorgverleners met name over de erelonen, de prijzen en de toe te passen regels.
  • Wij ijveren voor een betere kwaliteit van de geneeskundige verzorging.
  • Wij organiseren het overleg tussen de verschilllende partners (zorgverleners, ziekenfondsen, wetenschappelijke milieus, enz.).

Meer weten over onze opdrachten

Onze statistieken

Raadpleeg onze statistieken over de geneeskundige verzorging 2014 (aantal zorgverleners). De statistieken 2014 over de uitgaven geneeskundige verzorging en over de evolutie van de farmaceutische specialiteiten zullen pas later beschikbaar zijn.

Onze reglementering

De voornaamste wijzigingen die in 2014 in de reglementering zijn aangebracht, staan in onze Informatiebladen:

Onze publicaties

Hierna volgt een lijst van onze publicaties in 2014: