print

Voornaamste activiteiten van de Dienst voor geneeskundige verzorging in 2015

Wij beheren de verzekering voor geneeskundige verzorging.

focus     image
Wij beheren de verzekering voor geneeskundige verzorging.
 

Onze opdrachten

  • Wij bepalen de voorwaarden voor de vergoeding van de geneeskundige verstrekkingen.
  • Wij werken de begroting uit, controleren de begrotingsoverschrijdingen en kijken de rekeningen na.
  • Wij informeren de zorgverleners met name over de erelonen, de prijzen en de toe te passen regels.
  • Wij ijveren voor een betere kwaliteit van de geneeskundige verzorging.
  • Wij organiseren het overleg tussen de verschillende partners (zorgverleners, ziekenfondsen, wetenschappelijke milieus, enz.).
  • Wij beheren de administratieve gegevens van individuele zorgverleners en van verzorgingsinstellingen en -diensten.
  • Wij werken de regels uit met betrekking tot verzekerbaarheid en ook de systemen voor de toegankelijkheid van de gezondheidszorg.

Meer weten over onze opdrachten

De 6e staatshervorming: stand van zaken voor de bevoegdheden “gezondheid”

De 6e staatshervorming heeft op het vlak van volksgezondheid en gezondheidszorg een aantal bevoegdheden aan de deelstaten overgedragen (door de bijzondere wet van 06 januari 2014).

Welke gevolgen hebben die overdrachten inzake “gezondheid” en wat is de stand van zaken?

Onze statistieken

Raadpleeg onze statistieken 2014 over de geneeskundige verzorging (aantal zorgverleners). De statistieken 2015 zullen pas later beschikbaar zijn.

Onze reglementering

De voornaamste wijzigingen die in 2014-2015 in de reglementering zijn aangebracht, staan in onze Informatiebladen:

Onze publicaties

Onze publicaties in 2015: