print

Medische ongevallen: bijkomende info om de schade beter te kunnen beoordelen

Tijdens de analyse van uw dossier hebben wij het recht om alle documenten of bijkomende informatie op te vragen bij alle personen die bij dat dossier zijn betrokken: patiënt, gerechtigde, zorgverlener, enz.

Dat recht op informatie van het FMO vormt een uitzondering op het medisch geheim.

Op deze pagina:

Waarom vragen we bijkomende info op?

Dankzij bijkomende info moeten we de oorzaken, omstandigheden en gevolgen van het schadegeval beter kunnen beoordelen.

Binnen welke termijn moeten we die info ontvangen?

Wij kunnen in de loop van de procedure altijd bijkomende info opvragen tegen ontvangstbewijs.

Vanaf de datum op dat ontvangstbewijs hebt u 1 maand om ons die info te bezorgen.

Na het verstrijken van die termijn zult u een herinneringsbrief van ons ontvangen met een nieuwe termijn van 1 maand.

Na het verstrijken van die nieuwe termijn kunnen de gevolgen verschillen naargelang van de persoon aan wie de bijkomende info is gevraagd.

  • De info is gevraagd aan de aanvrager:
    In dat geval wordt de aanvrager geacht om afstand te doen van de oorspronkelijke aanvraag. De procedure eindigt hier. Dat belet echter niet dat er later een nieuwe aanvraag kan worden ingediend.
  • De info is gevraagd aan de zorgverlener of elke andere persoon behalve de aanvrager:
    In dat geval kunnen wij (behalve in geval van overmacht) een geïndexeerde forfaitaire vergoeding aanrekenen van 500 EUR per dag, met een maximum van 30 dagen, totdat de persoon de info bezorgt.

Uitzondering op het medisch geheim

De Nationale raad van de Orde der artsen heeft artikel 58 van de code van geneeskundige plichtenleer vervolledigd. Info bezorgen aan het FMO is toegevoegd als uitzondering op het medisch geheim. Dat gebeurde om elk misverstand te vermijden.

Contacten

Medische ongevallen - Contact Center

Tel: +32(0)2 894 21 00

E-mail: secr-fmo@riziv-inami.fgov.be

​Alle werkdagen van 9u tot 12u en van 13u tot 16u
Contacteer het contactcenter:

  • voor meer informatie over het FMO
  • als u het aanvraagformulier per post wilt ontvangen

Zodra u een aanvraag hebt ingediend, ontvangt u de contactgegevens van een dossierbeheerder van het FMO.