Terugbetaling van niet-implanteerbare medische hulpmiddelen

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt bepaalde, door de apotheker of in sommige gevallen door een leverancier verstrekte niet-implanteerbare medische hulpmiddelen volledig of gedeeltelijk terug.


Welke medische hulpmiddelen betaalt de verzekering terug?

Onder bepaalde voorwaarden betaalt de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) 5 soorten niet-implanteerbare medische hulpmiddelen terug:

Vanaf 1 mei 2018 hebben de patiënten met een zorgtraject diabetes type 2 recht op terugbetaald zelfzorgmateriaal, maar enkel  op voorwaarde dat zij een behandeling met insuline of een incretinemimeticum starten of hebben.

In welk geval betaalt de verzekering terug?

 
De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt terug als de volgende voorwaarden zijn nageleefd:
  

Wat betaalt u?

 
In bepaalde gevallen betaalt de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) de volledige prijs terug en betaalt u als patiënt niets.
 
In andere gevallen betaalt de verzekering een deel van de kostprijs en betaalt u uw persoonlijk aandeel (remgeld).
Door de patiënt te betalen eigen bijdrage (bijgewerkt op 01.01.2021).
 

Ereloon van de apotheker

In bepaalde gevallen ontvangt de apotheker een specifiek ereloon.

Tarief van de erelonen voor farmaceutische verstrekkingen.

Kwaliteitscriteriabepaald door de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen

Om de kwaliteit van de zorgen te kunnen garanderen, moeten de bedrijven die aanvragen tot aanneming indien voor verzorgingsmiddelen of diagnostische middelen aantonen dat het product beantwoordt aan de kwaliteitscriteria die door de Raad worden bepaalt.

Wat zijn de criteria?

  • Pompen / geneesmiddelencassetes: Norm NF ISO 28620  (2010)
  • Bloeddrukmeters: Lijst gepubliceerd door dabl Educational Trust
  • Glucosemeter - teststrips - lancetten: Normen ISO 15197 (2013)

Reglementering

  • Procedures, termijnen en voorwaarden inzake onze tegemoetkoming in de kosten van verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de GVU-Wet (K.B van 13/03/2016 tot wijziging van het K.B. van 24.10.2002)

We ontwikkelen momenteel een nieuwe procedure voor ondernemingen om terugbetaling van de ziekteverzekering aan te vragen voor hun producten.  De procedure uit het KB is niet meer in gebruik.
De lijsten met vergoedbare producten blijven geldig.

Contacten

 

Laatst aangepast op 15 juni 2021