print

Beding van afwijzing van aansprakelijkheid

NomenSoft is een databank van de nomenclatuur met zoekmotor. Die databank combineert de codenummers en de omschrijving van de prestaties met de tarieven.

Op deze pagina:

NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de authentieke teksten die aan de basis liggen van deze gegevens, in het bijzonder:
  • voor de codenummers nomenclatuur: de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 en de opeenvolgende wijzigingen hiervan zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De reglementaire teksten van de nomenclatuurvindt u ook in deze subrubriek op de website
  • voor de codenummers pseudonomenclatuur:

Contacten

Nomenclatuur - Nomensoft

E-mail: nomen@riziv-inami.fgov.be

Gebruikers kunnen eventueel vastgestelde onvolkomenheden in deze versie melden en ook alle suggesties ter verbetering, bijvoorbeeld in verband met het gebruiksgemak, de aangeboden functionaliteiten, de layout,enz.