print

Permanentiehonoraria voor pediaters

Als u als pediater in een ziekenhuis aanwezig bent van 9 tot 17u op een weekdag die niet in een weekend valt of die niet samenvalt met een feestdag, dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een permanentiehonorarium.

Op deze pagina:


Doel van de permanentiehonoraria?

Het forfaitair permanentiehonorarium voor de pediaters is ingevoerd met het doel de honoraria van de pediaters te herwaarderen en de aanwezigheid van de artsen-specialisten in de pediatrie in het ziekenhuis te stimuleren, zodat die expertise beschikbaar is buiten de uurroosters waarvoor de betaling van beschikbaarheidshonoraria voorzien is.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Enkel ziekenhuizen die een dienst kindergeneeskunde (kenletter E) hebben met een volledig zorgprogramma voor kinderen komen in aanmerking.
  • Het honorarium is verschuldigd voor maximum 1 voltijds (VTE) arts-specialist in de pediatrie per werkdag en per campus met een dienst kindergeneeskunde en een volledig zorgprogramma voor kinderen, ongeacht het aantal artsen-specialisten in de pediatrie die aanwezig zijn en uitgezonderd de artsen-specialist in de pediatrie in opleiding. De voorwaarde is dat er een permanente fysieke aanwezigheid in het ziekenhuis verzekerd is van 9 u tot en met 17 u. Een werkdag is een weekdag die niet in een weekend valt of die niet samenvalt met een feestdag.

Hoeveel bedraagt het permanentiehonorarium?

Tot 2016 werd de waarde van het permanentiehonorarium voor pediaters elk jaar aangepast op 1 juli. Het was een aanpassing aan de evolutie van de waarde van het gezondheidsindexcijfer tussen 30 juni van het 2e jaar ervoor en 30 juni van het jaar ervoor (tenzij anders vermeld).

Vanaf  2017 is er elk jaar op 1 januari een indexatie van het permanentiehonorarium voor pediaters.

Let wel: In 2015 en 2016 is er geen indexatie geweest (beslissing van de Regering).

Overzicht van de permanentiehonoraria sinds 2010.

Wat is de procedure?

De hoofdarts (of een hiertoe door hem/haar gemachtigde) registreert de gegevens van de aanwezigheid van de pediaters van zijn ziekenhuis  via onze webtoepassing.  Hij/zij doet dat na het einde van elk trimester en ten laatste op de laatste dag van het daarop volgende trimester.

We sluiten de registratie van elk trimester onherroepelijk af op de 1e dag van het 2e trimester dat volgt op het betrokken trimester (bv. registratie van het 2e trimester = afsluiten op 1 oktober). Twee weken en vervolgens enkele dagen voor het afsluiten van de registratieperiode van elk trimester sturen wij automatisch een herinneringsmail naar de hoofdarts en eventuele andere contactpersonen van het ziekenhuis voor deze toepassing.

Daarna betalen we de forfaitaire permanentiehonoraria aan het ziekenhuis of aan de Medische raad en sturen we naar elk ziekenhuis per trimester een mail met het betaalde bedrag en de datum van de betaling.

De hoofdarts van het ziekenhuis verdeelt de forfaitaire permanentiehonoraria, in samenspraak met de Medische raad van het ziekenhuis.

Contacten

Afdeling ziekenhuizen

E-mail: hospit@riziv-inami.fgov.be

Kantoren geopend elke werkdag  van 9u tot 12u en van 13u tot 16u.