print

Kamer-en honorariumsupplementen in ziekenhuizen doorsturen via HospiSup

Ziekenhuizen kunnen de maximum kamer- en honorariumsupplementen inbrengen voor klassieke en daghospitalisatie via onze online toepassing ProGezondheid.

Op deze pagina:

Doel van de toepassing voor kamer-en honorariumsupplementen?

De ziekenhuizen zijn verplicht om hun opnameverklaring naar ons door te sturen. We stellen de gegevens betreffende de maximum kamer- en honorariumsupplementen die we uit de opnameverklaringen halen ter beschikking van de verzekeringsinstellingen.

Om dit proces te vereenvoudigen en de transparantie van de gegevens te vergroten, stellen we de toepassing “HospiSup” via ProGezondheid ter beschikking aan de ziekenhuizen. In deze toepassing kunnen de ziekenhuizen de maximum kamer- en honorariumsupplementen inbrengen. De ziekenhuizen zullen niet langer hun opnameverklaringen moeten doorsturen na iedere wijziging, maar enkel op expliciete vraag van de bevoegde instanties.

Hoe kunnen ziekenhuizen hun tarieven doorgeven?

Bij elke wijziging van de kamer- en/of honorariumsupplementen brengt een daartoe gemachtigde medewerker van het ziekenhuis het nieuwe maximumtarief in in de toepassing, minstens 14 dagen voor dit nieuwe tarief in werking treedt. De maximumtarieven kunnen worden aangegeven op ziekenhuis-, campus- en/of dienstniveau. Dit kan zowel voor klassieke als daghospitalisatie.

De toegangsbeheerder (DPO) van het ziekenhuis dient de daartoe gemachtigde personen toegang te verlenen via de toepassing Toegangsbeheer voor Ondernemingen en Organisaties. De gemachtigde gebruikers van het ziekenhuis hebben toegang tot de toepassing via het portaal ProGezondheid.

 

Contacten

Afdeling ziekenhuizen

E-mail: hospit@riziv-inami.fgov.be

Kantoren geopend elke werkdag  van 9u tot 12u en van 13u tot 16u.