print

ProGezondheid: een mandaat geven of krijgen voor het beheer van de gegevens van een zorgverlener

Een zorgverlener kan zelf persoonlijke en administratieve gegevens beheren in onze webapplicatie ProGezondheid. Om de zorgverlener te helpen bij enkele administratieve taken kan deze ook één of meerdere personen een mandaat geven om deze gegevens online te beheren. Dit kan, via het systeem "Self Service Mandates".

Op deze pagina:

Aan wie kan de zorgverlener een mandaat toekennen?

De zorgverlener kan een mandaat toekennen aan:

 • een natuurlijk persoon (met een rijksregisternummer of BIS-nummer)
 • een onderneming (met een KBO-nummer)
 • een groepering of instelling gekend bij het RIZIV (met een RIZIV-nummer)

De zorgverlener kan meerdere mandaten toekennen per mandaattype.

Welke mandaattypes bestaan er ?

Op dit moment zijn volgende mandaattypes beschikbaar voor onze webapplicatie ProGezondheid:

 • Een mandaat “Sociaal statuut RIZIV” (enkel voor zorgverleners met een RIZIV-nummer)

Met dit mandaat kan de mandaatnemer in naam van de zorgverlener het dossier sociaal statuut online beheren. De mandaatnemer heeft hierbij dezelfde rechten als de zorgverlener en kan dus o.a.:

 • de contractgegevens van de zorgverlener beheren die de verzekeringsonderneming heeft doorgestuurd
 • het evaluatieresultaat m.b.t. een specifiek premiejaar raadplegen en indien nodig, bijkomend informatie aanleveren
 • betalingen opvolgen
 • een beslissing betwisten
 • Een ruimer mandaat “Administratief dossier RIZIV” (enkel voor zorgverleners met een RIZIV-nummer)

Met dit  mandaat kan de mandaatnemer het volledige dossier van de zorgverlener online beheren. Dus niet alleen het sociaal statuut, maar bv. ook:

 • contactgegevens van de zorgverlener (telefoonnummer, mail- en contactadres)
 • praktijkadresgegevens en conventiestatus
 • verschillende premie-aanvragen, bv. de telematicapremie

Opgelet:

 • de accrediteringstoepassing is niet toegankelijk voor mandaatnemers met het mandaat “Administratief dossier RIZIV”. Deze toepassing voorziet momenteel nl. een eigen, zelf ingebouwd mandaatsysteem.
 • Een mandaat “ProGezondheid”

Dit mandaat geeft de mogelijkheid aan alle zorgverleners met een visum in de gezondheidszorg om een mandaat te geven voor het beheer van hun volledige dossier in ProGezondheid. In tegenstelling tot het mandaat “Administratief dossier RIZIV”, beperkt dit mandaat zich dus niet tot zorgverleners met een RIZIV-nummer.

 • Een mandaat “Stagemeestervergoeding”

Dit mandaat is enkel van toepassing voor zorgverleners met een RIZIV-nummer.

Met dit mandaat kan de mandaatnemer in naam van de zorgverlener het dossier van de stagemeestervergoeding online beheren. De mandaatnemer heeft hierbij dezelfde rechten als de zorgverlener en kan dus o.a.:

 • De beslissing m.b.t. een specifiek premiejaar raadplegen en indien nodig betwisten
 • Betalingen opvolgen

Vanaf wanneer kunt u mandaten gebruiken?

U kan nu al elk type mandaat toekennen. Het mandaat moet wel altijd eerst door beide partijen (mandaatgever en mandaatnemer) worden ondertekend.

Hoe kunt u mandaten aanmaken en beheren?

Zowel de mandaatnemer als de zorgverlener kunnen de aanmaak van een mandaat (voor onbepaalde of bepaalde duur) opstarten. Dit gebeurt via het  beveiligde systeem "Self Service Mandates" (SSM) van CSAM, optie “Beheer mijn ‘gezondheidszorg’ mandaten”.

Het mandaat is actief zodra de zorgverlener en de mandaatnemer de gebruiksvoorwaarden hebben aanvaard en ondertekend.

In bepaalde gevallen moet de mandaatnemer nog voorafgaandelijke stappen ondernemen om zelf een mandaat te kunnen aanmaken of een door de zorgverlener aangemaakt mandaat te kunnen ondertekenen:

 • Als de mandaatnemer een natuurlijk persoon is, kan deze zich gewoon aanmelden in CSAM. Het is niet nodig om voorafgaandelijke stappen te ondernemen.
 • Als de mandaatnemer een onderneming of een RIZIV-groepering/instelling is, moet deze eerst - voor zover dit nog niet gebeurd is voor andere toepassingen dan ProGezondheid (MyCarenet, Medattest, …) – één of meerdere van volgende stappen doorlopen:
  1. activatie in CSAM van de onderneming of RIZIV-groepering/instelling en aanstelling van een hoofdtoegangsbeheerder
  2. activatie in CSAM van het domein (de hoedanigheid) "Gezondheidszorg" en aanstelling van een medetoegangsbeheerder
  3. toevoegen van gebruikers die toegang mogen krijgen tot een specifieke toepassing in naam van de mandaatnemer
  4. optioneel: toekenning van rollen door de toegangsbeheerder via een specifieke toepassing "Rollenbeheer".

De raadpleging van bestaande mandaten en de stopzetting van mandaten door de zorgverlener of de mandaatnemer gebeurt eveneens via "Self Service Mandates".​

Contacten

Vragen over het beheer van mandaten?

​Neem contact op met de helpdesk van eHealth: