print

ProGezondheid: een mandaat geven of krijgen voor het beheer van de gegevens van een zorgverlener

Een zorgverlener kan zelf zijn gegevens beheren in onze webapplicatie ProGezondheid of hij kan ook één of meerdere personen het mandaat geven om zijn administratieve gegevens online te beheren, dit via het systeem "Self Service Mandates". Zo kan de zorgverlener hulp krijgen bij enkele administratieve taken.

Op deze pagina:


Aan wie kan de zorgverlener een mandaat toekennen?

De zorgverlener kan een mandaat toekennen aan:

 • een natuurlijk persoon (met een rijksregisternummer of BIS-nummer)
 • een onderneming (met een KBO-nummer)
 • een groepering of instelling gekend bij het RIZIV (met een RIZIV-nummer)

De zorgverlener kan meerdere mandaten toekennen per mandaattype.

Welke mandaattypes bestaan er ?

Op dit moment zijn volgende mandaattypes beschikbaar voor onze webapplicatie ProGezondheid:

 • Een mandaat “Sociaal statuut RIZIV” (enkel voor zorgverleners met een RIZIV-nummer)

Met dit mandaat kan de mandaatnemer in naam van de zorgverlener het sociaal statuut online beheren. De mandaatnemer heeft hierbij dezelfde rechten als de zorgverlener en kan dus o.a.:

 • de contractgegevens van de zorgverlener beheren die de verzekeringsonderneming heeft doorgestuurd
 • het evaluatieresultaat m.b.t. een specifiek premiejaar raadplegen en indien nodig, bijkomend informatie aanleveren
 • betalingen opvolgen
 • een beslissing betwisten

 • Een ruimer mandaat “Administratief dossier RIZIV” (enkel voor zorgverleners met een RIZIV-nummer)

Met dit  mandaat kan de mandaatnemer het volledige dossier van de zorgverlener online beheren. Dus niet alleen het sociaal statuut, maar bv. ook:

  • contactgegevens van de zorgverlener (telefoonnummer, mail- en contactadres)
  • praktijkadresgegevens en conventiestatus
  • verschillende premie-aanvragen, bv. de telematicapremie

Opgelet:

 • Dit mandaat beperkt zich tot zorgverleners met een RIZIV-nummer en zal in de loop van 2023 vervangen worden door het mandaat “ProGezondheid” (zie hieronder). Meer gedetailleerde informatie hierover volgt binnenkort op deze webpagina.
 • de accrediteringstoepassing is niet toegankelijk voor mandaatnemers met het mandaat “Administratief dossier RIZIV”. Deze toepassing voorziet momenteel nl. een eigen, zelf ingebouwd mandaatsysteem.

 • Een mandaat “ProGezondheid”

Dit mandaat zal pas in de loop van 2023 beschikbaar zijn en de mogelijkheid geven aan alle zorgverleners met een visum in de gezondheidszorg om een mandaat te geven voor het beheer van hun volledige dossier in ProGezondheid. In tegenstelling tot het mandaat “Administratief dossier RIZIV”, beperkt dit mandaat zich dus niet tot zorgverleners met een RIZIV-nummer.

Vanaf wanneer kunt u mandaten gebruiken?

U kunt nu mandaten aanmaken, zowel een mandaat van het type “Sociaal statuut RIZIV” als van het type “Administratief dossier RIZIV”. Het mandaat ProGezondheid zal pas in de loop van 2023 beschikbaar zijn. Het mandaat moet altijd eerst door beide partijen (mandaatgever en mandaatnemer) worden ondertekend.

Hoe kunt u mandaten aanmaken en beheren?

Zowel de mandaatnemer als de zorgverlener kunnen de aanmaak van een mandaat (voor onbepaalde of bepaalde duur) opstarten. Dit gebeurt via het  beveiligde systeem "Self Service Mandates" (SSM) van CSAM, optie “Beheer mijn ‘gezondheidszorg’ mandaten”.

Het mandaat is actief zodra de zorgverlener en de mandaatnemer de gebruiksvoorwaarden hebben aanvaard en ondertekend.

In bepaalde gevallen moet de mandaatnemer nog voorafgaandelijke stappen ondernemen om zelf een mandaat te kunnen aanmaken of een door de zorgverlener aangemaakt mandaat te kunnen ondertekenen:

 • Als de mandaatnemer een natuurlijk persoon is, kan hij zich gewoon aanmelden in CSAM. Hij hoeft geen voorafgaandelijke stappen te ondernemen.
 • Als de mandaatnemer een onderneming of een RIZIV-groepering/instelling is, moet hij eerst - voor zover dit nog niet gebeurd is voor andere toepassingen dan ProGezondheid (MyCarenet, Medattest, …) – één of meerdere van volgende stappen doorlopen:
  1. activatie in CSAM van de onderneming of RIZIV-groepering/instelling en aanstelling van een hoofdtoegangsbeheerder
  2. activatie in CSAM van het domein (de hoedanigheid) "Gezondheidszorg" en aanstelling van een medetoegangsbeheerder
  3. toevoegen van gebruikers die toegang mogen krijgen tot een specifieke toepassing in naam van de mandaatnemer
  4. 4. optioneel: toekenning van rollen door de toegangsbeheerder via een specifieke toepassing "Rollenbeheer".

De raadpleging van bestaande mandaten en de stopzetting van mandaten door de zorgverlener of de mandaatnemer gebeurt eveneens via "Self Service Mandates".​

Contacten

Vragen over het beheer van mandaten?

​Neem contact op met de helpdesk van eHealth: