print

Welke informatie bevat Nomensoft?

NomenSoft is een databank van de nomenclatuur met zoekmotor. Die databank combineert de codenummers en de omschrijving van de prestaties met de tarieven.

Op deze pagina:

De databank van de nomenclatuur met zoekmotor, NomenSoft:

 • bevat de gegevens met betrekking tot de codenummers van de verstrekkingen die in het officiële facturatieproces van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van toepassing zijn, onder meer:
  • de omschrijving van de prestatie (+ historiek)
  • de erelonen en vergoedingen (+ historiek)
  • de inwerkingtreding (+ historiek)
  • de sleutelwaarden (+ historiek)
  • een link naar de pdf-versie van de reglementaire teksten die de toepassingsregels en interpretatieregels , de facturatieregels enz met betrekking tot de codenummers bevatten  (o.a. de “gecoördineerde tekstversies van de nomenclatuur”, de “Interpretatieregels”, de “Instructies facturatie” en de “Boekhoudkundige en statistische instructies”).
  • een link naar de pdf-versie van de meest recente limitatieve lijsten met betrekking tot:
   • de implantaten (lijsten implantaten) - tot 30.06.2014, vanaf 01.07.2014 : zie specifieke databank
   • de mobiliteitshulpmiddelen (lijsten mobiliteitshulpmiddelen)
   • andere bandages (lijsten bandages artikel 27)
 • bevat niet:
  • het detail van de farmaceutische specialiteiten (raadpleeg de specifieke databank over farmaceutische specialiteiten)
  • het detail van de tarieven RVT/ROB (deze zijn opgenomen in een specifieke databank)
  • het detail van de lijsten implantaten (deze zijn opgenomen in een specifieke databank)

Contacten

Nomenclatuur - Nomensoft

E-mail: nomen@riziv-inami.fgov.be

Gebruikers kunnen eventueel vastgestelde onvolkomenheden in deze versie melden en ook alle suggesties ter verbetering, bijvoorbeeld in verband met het gebruiksgemak, de aangeboden functionaliteiten, de layout,enz.