print

Honoraria, prijzen en vergoedingen

Honoraria en prijzen van de verstrekkingen of van de gezondheidsdiensten verleend door de zorgverleners of door de verzorgingsinstellingen. Vergoedingen door de verzekeringsinstellingen in het kader van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

Op deze pagina:


Tijdelijke verstrekkingen in de context van COVID-19

In de context van de COVID-19 crisis, hebben we tijdelijke verstrekkingen toegevoegd.

Tarieven van de honoraria, prijzen en vergoedingen

 

Toelichting bij de honoraria, prijzen en vergoedingen 

 
De honoraria of de prijzen zijn de bedragen die de zorgverleners (artsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, enz.) of de verzorgingsinstellingen (ziekenhuizen, laboratoria, enz.) mogen aanrekenen voor de verstrekkingen of de gezondheidsdiensten waarvoor de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) een tegemoetkoming betaalt.
Het verschil tussen de honoraria of de prijzen en de verzekeringstegemoetkoming is ten laste van de patiënt (persoonlijk aandeel of remgeld).
 
De vertegenwoordigers van de zorgverleners, van de verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) en van de overheid leggen de prijzen vast in een overeenkomst of een akkoord. De zorgverleners kunnen tot die overeenkomst of dat akkoord toetreden. Op die manier verbinden zij zich ertoe de reglementaire honoraria en prijzen na te leven.
 
De individuele zorgverleners die niet tot de overeenkomst of het akkoord toetreden (geconventioneerde zorgverlener), mogen supplementen aanrekenen bovenop de reglementaire honoraria en prijzen. Die supplementen vallen buiten de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) en zijn volledig ten laste van de patiënt. Zij zijn dus niet opgenomen in de tabellen.
 
Wijzigingen aan de honoraria en prijzen zijn in kleur weergegeven.

Contacten

Actuariaat geneeskundige verzorging

E-mail: actua@riziv-inami.fgov.be