Contact

 

 

Contact voor burgers en professionals

U vindt op elke pagina van onze site, een contactpunt.
Het geeft een e-mailadres of een rechtstreeks telefoonnummer over het onderwerp van die pagina.

Voor informatie over u persoonlijk dossier inzake gezondheidszorg,
uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, moederschap of geboorte:
contacteer eerst uw ziekenfonds

Indien u geen antwoord heeft ontvangen op uw vraag, kan u ons contacteren op volgende nummers tussen 9u en 12u :

 • 02.739.76.77: administratieve inlichtingen in verband met arbeidsongeschiktheid en invaliditeit (getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, medische beslissing, erkenning van de arbeidsongeschiktheid, aanvraag invaliditeit, tegemoetkoming hulp van derden, enz.)
 • 02.739.76.19: juridische inlichtingen in verband met de uitkeringen (primaire arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, moederschapsrust, geboorte- en adoptieverlof of werkverwijdering)

U kan ook de callcenter voor de individuele zorgverlener contacteren
U bent een individuele zorgverlener (fysieke persoon) en u wil inlichtingen over uw RIZIV-nummer, uw conventionering, uw accreditering of over een RIZIV-premie: bel naar 02. 739.74.79. Dat callcenter is bereikbaar op maandag en donderdag van 13 u tot 16 u en op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 u tot 12 u.

Algemene contactgegevens bij gebrek aan een specifiek contact:
Telefooncentrale : +32(0)2 739 71 11 (uitgerust met een keuzemenu naar de 3 meest gebelde nummers)
E-mail : communication@riziv-inami.fgov.be
Adres: Tervurenlaan 211, 1150 Brussel
Openingsuren: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Contact voor pers

Ben u journalist? Raadpleeg onze persrubriek

Volg ons

Twitter Twitter Youtube

Bereikbaarheid van onze kantoren in Brussel

 

 

Contact Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC)

U vindt de contactgegevens van het algemeen secretariaat te Brussel op de pagina over de structuur van de DGEC.

De DGEC beschikt ook over provinciale diensten.
 
Opgelet: stuur al uw briefwisseling voor de DGEC voortaan naar volgend adres: RIZIV, Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle,  Tervurenlaan 211, 1150 Brussel

Griffie van de Kamer van eerste aanleg en van de Kamer van beroep
griffie.dgc@riziv-inami.fgov.be
Telefoon : +32(0) 739 75 02
Fax : +32(0) 739 75 40

 

Sluitingsdagen 
 

 • Dinsdag 1 jan 2019
 • Maandag 22 april 2019
 • Woensdag 1 mei 2019
 • Donderdag 30 mei 2019
 • Maandag 10 juni 2019
 • Donderdag 15 augustus 2019
 • Vrijdag 1 november 2019
 • Maandag 11 november 2019
 • Vrijdag 15 november 2019
 • Vanaf woensdag 25 december 2019 tot en met woensdag 1 januari 2020
 
 

Klachten over onze dienstverlening

Hebt u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten. Bedankt om bij te dragen tot de permanente verbetering van onze werking en kwaliteit!

Ons klachtenbeheer

Laatst aangepast op 06 november 2019