print

Akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2022-2023: betere toegankelijkheid voor patiënten en verderzetting van de innovatie

23-12-2021

Op 20 december 2021 heeft de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen een akkoord gesloten voor de jaren 2022-2023.

Verschillende maatregelen hebben betrekking op de toegankelijkheid van de tandzorg voor patiënten. Andere vestigen de aandacht op het werk dat tandartsen tijdens de COVID-19-crisis hebben verricht. Ten slotte zetten we het project voort om mondhygiënisten in de tandheelkundige zorg te integreren.

Op deze pagina:

 

Tandzorg nog toegankelijker maken: een van onze prioriteiten

We maken deze prioriteit concreet met verschillende maatregelen, zoals:

  • de aanpassing van de leeftijdsgrens voor het jaarlijks mondonderzoek tot 80 jaar (in plaats van 67 jaar)
  • de terugbetaling van extracties vanaf 50 jaar in plaats van 53 jaar
  • de subgingivale reiniging tot 60 jaar in plaats van 55 jaar
  • een verhoging van het beschikbare budget met 2 miljoen euro om tandheelkundige zorg bij kankerpatiënten of in geval van anodontie te vergemakkelijken

Extra waardering voor tandartsen

Het akkoord houdt een erkenning in voor het uitzonderlijke werk dat de tandartsen tijdens de COVID-19-crisis hebben verricht.
Dit leidt tot een aanzienlijke herwaardering van verschillende honoraria (bovenop de indexering van 1 januari 2022):

  • de herwaardering van de raadpleging van de algemene tandarts tot 27 euro
  • de herwaardering van de vullingen op 1 en 3 tandvlakken
  • de herwaardering van het tweede halfjaarlijks preventief mondonderzoek bij kinderen

Deze verhogingen van de honoraria hebben geen gevolgen voor de patiënten, voor wie het remgeld gelijk blijft.

Innovatie verderzetten: integratie van mondhygiënisten

We zetten een historische stap in de richting van de ontwikkeling van een financieel kader voor de integratie van de mondhygiënisten in de tandheelkundige zorg. Deze integratie moet de toegankelijkheid van de tandzorg aanzienlijk verbeteren.

Welke stappen volgen?

De verschillende organen van het RIZIV keurden het akkoord goed op woensdag 22 december: Commissie voor Begrotingscontrole, Verzekeringscomité, Algemene Raad van de verzekering voor Geneeskundige Verzorging.

De tekst moet nog verschillende fasen doorlopen voordat hij in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd wordt: Inspecteur van Financiën, Staatssecretaris voor Begroting en Ministerraad.

Daarna zullen we de tandheelkundigen de toetredingsmodaliteiten tot het akkoord bezorgen.

 

Contacten

Afdeling Tandartsen

E-mail: Ctd-ttr@riziv-inami.fgov.be