print

New Deal voor de huisartsenpraktijk: Inschrijven voor het nieuwe organisatie- en financieringssysteem kan nog tot 7 januari

01-11-2023

Huisartsenpraktijken kunnen zich tussen 27 oktober 2023 en 7 januari 2024 kandidaat stellen om in te stappen in de New Deal Die New Deal voor de huisartsenpraktijk is een nieuwe en duurzame organisatie en financiering van de huisartsenpraktijk, met taakdelegatie en ondersteuning, waar artsen nu dus vrijwillig voor kunnen kiezen. Dit nieuwe model zal bestaan naast de huidige bestaande systemen en gaat effectief van start 1april 2024.

Op deze pagina:

Hoe kunnen we zorgen voor betere werkomstandigheden, met de blijvende garantie op kwalitatieve en toegankelijke zorg voor de patiënt?

Samen met de sector zochten we via een participatief traject met een terreinbevraging, focusgroepen en analyse van internationale voorbeelden naar oplossingen: een nieuwe en duurzame organisatie en financiering van de huisartsenpraktijk, met taakdelegatie en ondersteuning, waar artsen vrijwillig voor kunnen kiezen. Dit zowel voor groepspraktijken, medische huizen als individuele huisartsen.  

Meer info over het traject en de concrete implicaties van de new deal voor de huisartsenpraktijk 

Inschrijvingen geopend

Vanaf 27 oktober 2023 kunnen huisartsen of huisartsenpraktijken in de webtoepassing ProGezondheid  een formulier vinden om hun kandidatuur in te dienen (via Services > Attesten en formulieren). 
Dit formulier wordt digitaal (met eID) ondertekend. Wanneer het gaat om een groepering (groepspraktijk, medisch huis of netwerkpraktijk); moet elk geregistreerd lid het formulier digitaal  ondertekenen.

Kandidaturen moeten ten laatste 7 januari 2024 zijn ingediend.

Voor concrete vragen of individuele begeleiding van de praktijk kunnen artsenpraktijken terecht bij onze partnerorganisaties: