print

Laboratoria: herinvestering van 15% van het budget voor klinische biologie en beperking van supplementen voor patiënten vanaf 1 januari

14-11-2023

Vanaf 1 januari 2024 passen we de terugbetaling van de diensten geleverd door de klinische labo’s aan. We verminderen het budget met 15% . De vrijgekomen middelen, geschat op 223 miljoen euro, zullen aangewend worden om andere projecten in de gezondheidszorg te financieren. Deze hervorming kadert in de bredere ziekenhuishervorming.

Op deze pagina:

Marges herorienteren naar andere gezondheidszorgprojecten

Concreet zullen we labo’s slechts 85% van de huidige vergoeding voor dezelfde diensten betalen. Dit betekent dat de klinisch-biologische laboratoriumdiensten minder, maar nog steeds voldoende, zullen worden vergoed. Uit analyse van de boekhoudkundige gegevens blijkt namelijk dat er een significante marge bestaat op onderzoeken in de klinische biologie. De verbeterde technieken zorgen ervoor dat de gezondheidszorg erop vooruitgaat en ook dat analyses in labo’s goedkoper kunnen.

Daarom passen we de terugbetaling binnen het RIZIV-budget aan, waardoor de vrijgekomen middelen gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden. 

Meer transparantie en minder extra kosten voor patiënten 

De daling met 15% heeft geen invloed op de moleculaire klinische biologie en de genetische onderzoeken en een beperkte impact op het aandeel laagvariabele zorg. De patiënt zelf zal van de vermindering niets voelen, het remgeld verandert namelijk niet. 

Het laboratorium moet meer duidelijkheid geven over eventuele bijkomende kosten voor de patiënt: 

  • Ten eerste moet de patiënt uitdrukkelijk instemmen met eventuele ereloonsupplementen, die klinische laboratoria onder bepaalde voorwaarden kunnen vragen.
  • Daarnaast zullen ook andere supplementen, zoals de administratieve vergoeding die het laboratorium nu soms in rekening brengt, niet meer mogelijk zijn. Deze bedragen werden tot nu toe eenzijdig door de labo’s vastgesteld om de kosten van staalafname, facturatie en transport van stalen te dekken, en moesten volledig door de patiënt worden gedragen.

Contacten

Medische directie

E-mail: consult@riziv-inami.fgov.be