print

“New deal”: akkoord voor een nieuw organisatie -en financieringsmodel voor de huisartsenpratijk

10-07-2023

​Samen met de sector zochten we naar oplossingen voor duurzame huisartsenpraktijken via een terreinbevragen, focusgroepen en internationale voorbeelden. Het resultaat: een nieuwe en duurzame organisatie voor patiënten en artsen en financiering van de huisartsenpraktijk, met taakdelegatie en ondersteuning.

Deze new deal werd op maandag 10 juli 2023 goedgekeurd door het Verzekeringscomité. Artsen kunnen binnenkort kiezen of ze vrijwillig instappen in dit systeem.

Op deze pagina:


Waarom een nieuw model?

De huisartsenpraktijken staan voor grote uitdagingen: tekort aan huisartsen, een vergrijzende bevolking met meer zorgvraag door chronische ziekten, weinig ondersteuning in de praktijk en aandacht voor een evenwichtige balans werk-vrije tijd.

Hoe kunnen we zorgen voor betere werkomstandigheden, met de blijvende garantie op kwalitatieve en toegankelijke zorg voor de patiënt? De new deal biedt een vernieuwd en duurzaam organisatie- en financieringsmodel voor de hedendaagse huisartsenpraktijk. Het gaat om een gemengd model, met 3 financieringspijlers: per verstrekking, per patiënt en via premies.

Wat verandert er voor de arts?

Het systeem bevat een hogere financiering per patiënt, die zorgt voor:

 • Erkenning en honoreren van werk buiten directe patiëntencontacten
 • Meer autonomie in het besteden van de middelen (diversiteit huisartspraktijkenlandschap)
 • het toelaten van taakdelegatie, tussen huisartsen en/of andere zorgprofessionelen.
 • Vergoeding volgens zorgzwaarte en complexiteit
 • Het behoud van loon naar werken,
 • Meer incentives voor kwaliteitsvolle praktijkvoering.

We voorzien een nieuwe premiefinanciering  voor praktijkmanagement en praktijkverpleegkundige, die zorgt voor:

 • Kwaliteitsverhoging door meer preventieve en proactieve zorg door taakdelegatie
 • Toegankelijkheid huisarts voor nieuwe patiënten stijgt
 • Professionele tevredenheid stijgt door taakdelegatie voor protocoleerbare zorg
 • Minder consultaties per huisarts door taakdelegatie
 • Praktijkmanagement premie maakt tijd vrij voor ontwikkelen praktijkprocessen en richtlijnen met kwaliteitsverbetering tot gevolg

Hoe kunnen artsen instappen?

Elke vorm van huisartsenpraktijk kan toetreden: solo-artsen, groepspraktijken of netwerkpraktijken, vanuit het prestatiesysteem of vanuit het systeem voor medische huizen met forfaitaire financiering.

Vanaf september 2023 zullen we informatiemomenten plannen en zal de concrete procedure om over te stappen bekend worden gemaakt.  Tegen eind november 2023 moeten kandidaturen worden ingediend, zodat het systeem van start kan gaan in het eerste kwartaal van 2024