print

Nieuwe terugbetalingsregeling voor raadplegingen op afstand vanaf 1 augustus

01-08-2022

Op 1 augustus is een nieuwe terugbetalingsregeling voor raadplegingen op afstand door artsen in werking getreden. We betalen telefonische en videoraadplegingen terug zonder beperking op het aantal consultaties voor artsen waar de patiënt al op raadpleging gaat, na doorverwijzing of tijdens een wachtdienst.

Zo willen we de voordelen van het terugbetalingssysteem voor raadplegingen op afstand opgezet tijdens de COVID-19-pandemie behouden. Dit als aanvulling op de traditionele fysieke raadplegingen en met bijzondere aandacht voor de kwaliteit van de zorg.

Op deze pagina:


Nieuwe honoraria en terugbetaling aangepast aan de huidige situatie

Bij het begin van de COVID-19-pandemie hebben we een terugbetalingsregeling in het leven geroepen voor raadplegingen op afstand. Dankzij deze maatregel konden artsen advies geven in twee specifieke situaties:

  • triage en doorverwijzing van patiënten die mogelijk besmet waren met het virus,
  • om de continuïteit van de zorg te garanderen, met name voor de meest kwetsbare personen indien fysiek contact niet mogelijk was.

We willen de voordelen van dit systeem, dat erg nuttig bleek tijdens de crisis, behouden en ons tegelijkertijd richten op een duurzaam systeem dat de kwaliteit van de zorg voor de patiënten waarborgt.

Op 1 augustus hebben we deze nomenclatuurcodes vervangen door nieuwe codes, verschillend voor videoraadplegingen en telefonische raadplegingen. Artsen krijgen een hogere vergoeding voor videoraadplegingen dan voor telefonische raadplegingen.

In de logica van de integratie van de zorg op afstand in het gezondheidssysteem betaalt de patiënt voortaan een deel van het bedrag (het remgeld) zelf, net zoals dit voor fysieke raadplegingen het geval is. Concreet betalen patiënten 4 euro voor een videoraadpleging en 2 euro voor een telefonische raadpleging (1 euro voor beide voor mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming).

Geen maximum aantal terugbetaalde raadplegingen

Er is geen maximum voor het aantal terugbetaalde raadplegingen op afstand. Wel gaan we er net als onze partners van uit dat deze slechts een aanvulling zijn voor fysieke raadplegingen met persoonlijk contact en lichamelijk onderzoek.

Vier hoeksteken van de nieuwe terugbetalingsregeling

De raadplegingen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen voor terugbetaling:

  • We betalen raadplegingen op afstand enkel terug bij een arts waar de patiënt al op raadpleging gaat, na een doorverwijzing naar een arts-specialist of tijdens een georganiseerde huisartsenwachtpost.
  • Een raadpleging op afstand kan enkel op vraag van de patiënt en na akkoord van de arts.
  • De arts moet tijdens de raadpleging toegang hebben tot het patiëntendossier.
  • Het gebruikte platform voor videoraadplegingen moet voldoen aan enkele goede praktijken. Zo moet de communicatie verlopen via end-to-end encryptie en mag die niet opgeslagen worden op het platform.

Plannen voor de toekomst

Een wetenschappelijke reflectiegroep heeft afgelopen maanden gewerkt aan een nota die de basis zal vormen van een definitief financieel- en organisatorisch model voor raadplegingen op afstand door huisartsen.

Ook voor andere zorgberoepen lopen de gesprekken om verstrekkingen op afstand op te nemen in de nomenclatuur.

Alle details over deze terugbetalingsregeling.

​ ​