print

Oekraïense vluchtelingen hebben toegang tot de ziekteverzekering

18-03-2022

De oorlog in Oekraïne brengt momenteel dagelijks veel Oekraïense vluchtelingen naar ons land. In het kader van het Europese tijdelijk beschermingsstatuut opent het RIZIV de ziekteverzekering voor deze mensen. Zo geven we hen toegang tot betaalbare zorg.
Ze moeten zich wel inschrijven bij een Belgisch ziekenfonds.

Zorgverleners vinden hier meer info over het factureren van de zorg die ze zouden verlenen aan Oekraïense vluchtelingen, in afwachting van hun inschrijving.

Op deze pagina:


Zorg factureren? Zodra de vluchteling ingeschreven is bij een ziekenfonds

De inschrijving bij het ziekenfonds gaat retroactief in vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin de vluchteling het bewijs van registratie of het attest tijdelijke bescherming ontvangt.

Er kunnen meerdere dagen verlopen vóór de inschrijving bij een ziekenfonds, waarop de vluchteling zorg nodig kan hebben. We vragen aan de zorgverleners om te wachten tot de Oekraïense patiënt ingeschreven is bij een ziekenfonds vooraleer de verstrekkingen te factureren. Factureer niet 100% van de prijs, zoals u dat zou doen voor een niet-ingeschreven patiënt. U kunt terugvallen op 1 van de 2 volgende types van attesteringen.

Recht op verhoogde tegemoetkoming

Oekraïense vluchtelingen hebben in bepaalde gevallen recht op tijdelijke bescherming. Deze tijdelijke bescherming wordt beschouwd als een indicator van stabiele bescheiden inkomsten. Mensen die vóór 1 september 2023 het attest tijdelijke bescherming hebben gekregen, konden onder bepaalde voorwaarden de verhoogde tegemoetkoming genieten zonder dat een inkomensonderzoek moest worden uitgevoerd. Ze moesten geen verklaring op erewoord te ondertekenen.

Voor mensen die vanaf 1 september 2023 het attest tijdelijke bescherming hebben gekregen, dient wel een inkomensonderzoek te gebeuren.

Maximumfactuur: de vluchtelingen beschouwd als apart ‘gezin’

In normale omstandigheden berekenen we de maximumfactuur, die de uitgaven van een ‘gezin’ beperkt, aan de hand van de personen die op eenzelfde adres ingeschreven staan.

In deze specifieke situatie beschouwen wij Oekraïense vluchtelingen die in een gastgezin verblijven, niet als deel van dit gezin. We beschouwen hen wel als een apart gezin, samen met hun personen ten laste, zolang ze dezelfde hoofdverblijfplaats hebben.

Wilt u Oekraïense vluchtelingen helpen?

U vindt meer informatie over de oorlog én wat u kan doen via www.info-oekraine.be