print

Vanaf 1 december: Kinderen met obesitas krijgen multidisciplinaire begeleiding op maat

25-09-2023

Ongeveer 5.8% van kinderen (van 2 t.e.m. 17 jaar oud) lijdt aan obesitas. Deze aandoening heeft een grote impact op de (toekomstige) levenskwaliteit en is een complexe interactie van lichamelijke, sociale en psychische factoren.

Daarom voorzien we vanaf 1 december 2023 een zorgtraject voor kinderen met obesitas, Binnen dit zorgtraject krijgen zij een individueel behandelplan, waarbij verschillende zorgverleners samenwerken. Zo kan elk kind en hun omgeving zo goed mogelijk begeleid worden. Hiervoor is een budget vrijgemaakt van 11 miljoen euro.

Op deze pagina:


Wie kan een zorgtraject “Obesitas bij Kinderen” volgen?

Kinderenvan 2 t.e.m. 17 jaar, die lijden aan obesitas, hebben recht op een tegemoetkoming wanneer hun BMI een drempelwaarde bereikt heeft. Het BMI wordt berekend aan de hand van het gewicht en de lengte van een persoon. Deze drempelwaarde hangt af van de leeftijd en het geslacht van het kind.

Een huisarts of kinderarts, maar ook een arts van het CLB, Kind en Gezin, etc kan een kind met obesitas doorverwijzen naar een gespecialiseerd centrum.

Het kind wordt ingeschaald a.d.h.v. het Edmonton Obesity Staging System for Pediatrics (EOSS-P). Dit is een tool voor een eerste screening van risicofactoren en om de ernst van de obesitas in te schatten. Op basis van deze inschaling wordt het kind verwezen naar het meest geschikte zorgniveau voor verdere behandeling: 

  • Kinderen met een EOSS-P 0 of 1-inschaling worden niet behandeld in een PMOC, maar door hun behandelend huisarts of kinderarts in het eerste zorgniveau, eventueel in samenwerking met andere ambulante zorgverleners. De arts kan een PMOC contacteren voorbijkomend advies i.v.m. een behandelplan.

  • Kinderen met een EOSS-P inschaling 2 of 3 worden behandeld met een ambulant multidisciplinair zorgtraject in een PMOC. Het PMOC kan het kind doorverwijzen naar nog meer gespecialiseerde zorg (in het Zeepreventorium of Clairs Vallons).

Wat is een zorgtraject “Obesitas bij kinderen”?

Een zorgtraject voor obesitas bij kinderen is een manier om de zorg te organiseren en te coördineren in pediatrische, multidisciplinaire obesitascentra (PMOC). Hier werkt een team van zorgverleners samen om de beste zorg te kunnen geven. Dit team bestaat uit:

  • kinderarts
  • gespecialiseerd diëtist
  • gespecialiseerd psycholoog
  • kinesitherapeut
  • sociaal werker of sociaal verpleegkundige
  • administratief assistent

Afhankelijk van de EOSS-P-inschaling van het kind, wordt een geïndividualiseerd behandeltraject op maat van het kind opgesteld.

Hoeveel moet u betalen voor dit zorgtraject?

Voor de raadpleging bij de huisarts en de kinderarts betaalt u het remgeld (persoonlijk aandeel). Voor de verdere multidisciplinaire begeleiding bij de andere zorgverleners in een PMOC betaalt u niets, de derdebetalersregeling is hier van toepassing. De kosten worden rechtstreeks aangerekend aan uw ziekenfonds.