print

Vlotter terug aan het werk tijdens een arbeidsongeschiktheid dankzij samenwerking ADG, verzekeringsinstellingen en het RIZIV

12-01-2024

Voor de eerste keer hebben de Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG), de verzekeringsinstellingen en het RIZIV een raamovereenkomst voor socioprofessionele re-integratietrajecten ondertekend. Deze eerste overeenkomst met de Duitstalige Gemeenschap is op 1 januari 2024 van start gegaan en heeft als doel deze trajecten te organiseren in de Duitstalige Gemeenschap. Ze bouwt verder op de verschillende raamovereenkomsten die in 2023 met de 3 gewesten van het land zijn vernieuwd, en heeft tot doel een vlotte samenwerking bestaat tussen ADG, de verzekeringsinstellingen en het RIZIV om mensen tijdens een arbeidsongeschiktheid terug naar werk te begeleiden. Met deze aanvullende raamovereenkomst is dezelfde soort steun mogelijk in alle gewesten en gemeenschappen van het land.

Op deze pagina:

Samenwerking voor een positieve herstart

Samen met onze partners streven we naar meer kansen om na ziekte een traject naar werk op te starten dat tot goede resultaten leidt voor mensen met voldoende “restcapaciteiten”. Dit dankzij vereenvoudigde processen en administratie binnen de samenwerking.

De focus ligt op het verder versterken van de individuele begeleiding van personen in arbeidsongeschiktheid naar de arbeidsmarkt. Het belang van de ondersteuning van deze doelgroep vanuit een positieve benadering rekening houdend met wat de persoon in arbeidsongeschiktheid kan en wil doen om zo veel mogelijk kansen te krijgen om deel te kunnen nemen aan de samenleving is een belangrijk aspect die wordt onderstreept in deze overeenkomst.

Werken is een positieve en zingevende kracht en kan een positieve bijdrage leveren aan het genezingsproces. Deze kansen willen we ten volle geven.

Wie kan een traject volgen?

Elke persoon in de Duitstalige Gemeenschap (met of zonder arbeidsovereenkomst of zelfstandige) die voldoet aan de onderstaande voorwaarden kan een traject opstarten binnen deze overeenkomst.

  • Wie erkend is als arbeidsongeschikt (arbeidsongeschiktheid van minder of meer dan een jaar)
  • én gemotiveerd is om stappen naar werk te zetten via een terug-naar-werktraject
  • én gemotiveerd is om stappen te ondernemen om werk te vinden en actief wil deelnemen aan zijn traject,
  • én waarbij het traject compatibel is met de gezondheidstoestand.

De persoon kan door zijn ziekenfonds worden doorverwezen naar ADG om er een Terug-naar-werktraject op te starten.

Hoe werkt het?

Zoals bepaald in de federale wetgeving en de procedures voor arbeidsongeschiktheid beoordeelt de raadgevend arts de gezondheidstoestand van de persoon in arbeidsongeschiktheid en of hij stappen kan ondernemen om weer aan het werk te gaan. Na beoordeling van de “restcapaciteiten” kan de arts de betrokkene voor een eerste afspraak doorverwijzen naar de Terug-naar-werkcoördinator van zijn ziekenfonds. Als de gezondheidstoestand het toelaat, en als ondersteuning nodig is om de persoon in arbeidsongeschiktheid te helpen, kan een Terug-naar-werktraject worden gestart.

De Terug-naar-werkcoördinator en de verschillende actoren zorgen voor bewustmaking, activatie en individuele ondersteuning van de persoon in arbeidsongeschiktheid om zijn weg terug naar de arbeidsmarkt te vinden. Zelfs als het traject door de arts wordt voorgesteld, is de instemming en de start van het traject altijd vrijwillig. De Terug-naar-werkcoördinator stelt het ADG-registratieformulier op en stuurt het naar de persoon in arbeidsongeschiktheid, die naar het ADG gaat om het traject te starten binnen de 3 maanden.

ADG neemt zijn rol op als regisseur van de Duistalige arbeidsmarkt en biedt, in samenwerking met zijn partners een traject een breed scala aan diensten aan die zijn aangepast om ondersteuning op maat te bieden.

Samen met de persoon in arbeidsongeschiktheid beoordeelt ADG welke ondersteuning nodig is om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten.

Meer informatie