print

2020, een jaar van vernieuwingen en digitalisatie binnen het Fonds voor de medische ongevallen

14-10-2021

Het RIZIV publiceert het activiteitenverslag 2020 van het Fonds voor de medische ongevallen (FMO). Dankzij onder andere verdere digitalisatie en vernieuwingen in het procesbeheer tonen de statistische gegevens eind 2020 gunstige resultaten: 59% van alle dossiers zijn afgesloten en in 2020 werd 8.455.645,11 euro uitgekeerd aan 64 slachtoffers, waardoor er in totaal 30.447.519,95 euro werd uitgekeerd sinds de start van het FMO.

Op deze pagina:

 

Een cruciaal jaar op vlak van digitalisatie en optimalisatie van processen

De gunstige cijfers in het activiteitenverslag 2020 tonen aan dat het jaar 2020 voor het FMO werd gekenmerkt door een versnelling van de digitalisering, verdieping in de processen, versterking van het team en geleidelijke afbouw van de dossierachterstand… Het fonds zorgde voor een efficiëntere opvolging en afhandeling van dossiers door:

  • Het gebruiksvriendelijker maken van de interne systemen,
  • het automatiseren van betalingsprocessen voor externe experten,
  • het centraliseren en online beschikbaar stellen van dossiers in het kader van expertises,
  • het digitaliseren van alle dossiers en papieren archieven, enz

Het fonds startte ook andere digitale trajecten, waaronder de mogelijkheid om aanvragen rechtstreeks online in te vullen, en automatisering van de uitbetaling van vergoedingen.

Het optimaliseren van de processen maakte een groot deel uit van de werkzaamheden in 2020. Het fonds bracht de processen in kaart, identificeerde en implementeerde verbeteringen. Het herbekeek het principe betreffende het prioriteren van dossiers.

Een FMO in continue ontwikkeling

De wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg geeft aan alle personen, die zich slachtoffer achten van een medisch ongeval, de mogelijkheid om een aanvraag tot vergoeding in te dienen.  Sinds de oprichting stroomden de aanvragen binnen. Het duurde daarentegen tot september 2012, toen de wet in werking trad, voordat het FMO operationeel werd en de aanvragen kon behandelen. Hierdoor was het FMO-team destijds niet voldoende groot om aan de vraag te kunnen voldoen. Sindsdien is het fonds gegroeid, ook in 2020: het team telt nu 52 medewerkers. Dit stelt het FMO in staat om sneller te reageren op aanvragen.

Het behandelen van dossiers in constante versnelling

Al het werk voor het vernieuwen en digitaliseren van de processen en voor het aansterken van het team hebben ervoor gezorgd dat het FMO dossiers kon blijven verwerken ondanks de impact van de coronacrisis.

Dankzij alle inspanningen en de groei heeft het FMO eind 2020 3.314 dossiers volledig afgesloten. Dat is 59% van de 5.581 dossiers die werden ingediend sinds de oprichting. Sinds 2016 neemt het fonds in meer dossiers een beslissing dan het dossiers ontvangt,  en sinds midden 2019 is de achterstand nog sneller afgenomen dankzij bovenvermelde inspanningen.

Om de afhandeling van de dossiers nog verder te versnellen, werd een nieuw actieplan opgezet, werden rekruteringen verder gezet, en werkt het FMO verschillende projecten verder uit.

Meer info

Het activiteitenrapport van het FMO 2020

 

Contacten

Perscontact

Tel: +32(0)2 739 78 67

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be