print

“Arts moet zich goed voelen om kwaliteitszorg te kunnen leveren.” Het RIZIV ondersteunt aanbod rond het welbevinden van artsen

23-03-2021

We zijn ervan overtuigd dat het algemeen welbevinden van zorgverleners rechtstreeks verband houdt met de kwaliteit van onze zorg en steunen daarom organisaties die op dit terrein actief zijn. Daarom maken we 200 000 euro aan steun vrij. Het welbevinden van zorgverleners staat al geruime tijd op onze agenda en is en blijft een belangrijk issue. Ook de coronacrisis heeft nog eens extra belicht hoe belangrijk onze zorgsector én vooral alle zorgverleners zijn voor onze samenleving.

Op deze pagina:


Een gekend probleem verdient officiële structurele oplossingen

Het RIZIV en de FOD Volksgezondheid ondersteunen een aantal organisaties die rond welbevinden van zorgverleners actief zijn. Daarvoor maakt het RIZIV 200 000 euro vrij.
Dat is belangrijk voor de zorgverleners zelf, maar zeker ook voor ons allemaal. Want enkel zorgverlener die goed in zijn vel zit, kan patiënten de meest kwalitatieve zorg bieden.

Minister Vandenbroucke vat het als volgt samen: “COVID heeft gezorgd voor een verhoogde zichtbaarheid van de zorgsector. Dat is een ‘positieve vibe’ die we moeten trachten vast te houden en verder te versterken door middel van structurele maatregelen die die de zorgsector aantrekkelijker en leefbaarder maken.”

Tijd dus voor officiële, structurele oplossingen en een passend hulpaanbod voor artsen die kampen met problemen als stress, burn-out, verslaving, …

Waar kunnen artsen terecht ?

De organisaties Arts in nood en Doctors 4 doctors zijn al geruime tijd aan de slag rond het welbevinden van artsen. Dankzij de overeenkomsten die we met hen sluiten, kunnen ze dit jaar hun aanbod aanzienlijk uitbreiden. “We willen artsen warm maken om ook zelf de nodige hulp te vragen waar nodig”, zegt Jo De Cock, administrateur-generaal van het RIZIV. ‘Hetzij via individuele hulp, peer-to-peer contacten of door het delen van goede praktijken of het volgen van webinars over dit thema.”

Ook voor artsen in opleiding is dit een belangrijk thema om rond te blijven werken:
“Stress bij jonge artsen is een van onze grootste aandachtspunten », laat de Franstalige organisatie voor artsen in opleiding weten (CIMACS). En ook de Vlaamse tegenhanger VASO heeft gedurende het afgelopen jaar in intensief overlegt met beide organisaties (D4D en AIN. ‘We hebben inderdaad reeds heel concrete voorbereidingen getroffen rond het mentaal welzijn voor artsen in opleiding. Dit is het begin van een positieve evolutie, die we met een nieuwe generatie artsen graag ondersteunen” zegt Jonas Brouwers, voorzitter van VASO.

Aandacht voor de noden van alle zorgverleners

Deze ontwikkelingen stoppen niet bij het aanbod voor artsen, want uiteraard zijn er ook gelijkaardige noden bij andere zorgverleners. Het huidig project voor artsen kent een einde dit jaar. Uit de evaluatie en de bijhorende aanbevelingen zal blijken welke impact de acties hadden op de gezondheid van de artsen. Op basis van de evaluatie bekijken we hoe het project voor andere zorgverleners opgenomen kan worden.

Meer info

Contacten

Perscontact

Tel: +32(0)2 739 78 67

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be