print

Benoît Collin wordt de nieuwe administrateur-generaal van het RIZIV

24-06-2021

De naam van het nieuwe hoofd van het RIZIV is bekend. Op 1 juli neemt een vertrouwd gezicht het roer over, want Benoît Collin is al 15 jaar adjunct-administrateur-generaal van het RIZIV. Een vlotte overgang na het pensioen van Jo De Cock op 30 juni.

Op deze pagina:


Benoît Collin wordt de nieuwe administrateur-generaal van het RIZIV. De federale regering stelde hem zonet aan op voorstel van het Algemeen beheerscomité en de minister van Sociale Zaken, na de selectie door Selor. Een bekend gezicht aan het stuur dus, want Benoît Collin is al 15 jaar lang de adjunct-administrateur-generaal van het RIZIV.

Buiten deze ervaring binnen de instelling, is hij ook geen onbekende in de sector van geneeskundige verzorging. Zo doceert hij al 10 jaar gezondheidsbeleid in het kader van de ziekteverzekering aan de Universiteit van Luik. Benoît Collin bezit ook een solide ervaring in de ziekenhuissector, zo was hij bijna 5 jaar algemeen directeur van het Centre Hospitalier WAPI in Doornik en heeft hij ervaring als algemeen directeur van het Trauma- en Revalidatiecentrum (CTR / ULB-Erasme). Daarnaast was hij ook adviseur in de ziekenhuissector van federaal minister Rudy Demotte en regionaal minister Philippe Courard. Zijn expertise en ervaring zullen voor een vlotte overgang zorgen na de pensionering van Jo De Cock op 30 juni 2021.

“De missie van het RIZIV is om de solidariteit te beheren om ieders gezondheid te verzekeren!”, stelt Benoît Collin. “Ons doel: ons gezondheidszorgsysteem en ons socialezekerheidsstelsel verbeteren in de gezondheidssector (gezondheidszorg, uitkeringen en medische ongevallen) ten voordele van het grootst mogelijk aantal mensen en professionele partners in deze sectoren. Het garanderen van de duurzaamheid van onze sociale bescherming door een goed gebruik van middelen betekent ook het garanderen van de duurzaamheid van ons gezondheids- en socialezekerheidsstelsel en het behoud van solidariteit.” 

 

Contacten

Perscontact

Tel: +32(0)2 739 78 67

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be