print

COVID-19 zorgde in 2020 voor grote verschuivingen in uitgaven ziekteverzekering

06-10-2021

De coronapandemie had een enorme impact op de terugbetalingen in de gezondheidszorg in 2020. Dat blijkt uit het monitoringsrapport van het RIZIV. Door het uitstellen van zorg schat het de minderuitgaven voor bestaande verstrekkingen zowel binnen als buiten de ziekenhuizen op 1,474 miljard EUR in 2020, met vooral een sterke daling tijdens de eerste golf. Tegelijkertijd heroriënteerde het RIZIV een deel van hun middelen om de zorgcontinuïteit te waarborgen. Er is tot nu toe bovendien 809 miljoen EUR extra uitgegeven aan bijkomende maatregelen, vooral voor de terugbetaling van labotesten en de uitzonderlijke aanmoedigingspremie voor zorgverleners.

Op deze pagina:

Minder uitgaven, vooral binnen de ziekenhuizen

Welke gevolgen had de pandemie vorig jaar op de uitgaven van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging? Door het uitstellen van zorg schatten we de totale minderuitgaven voor verstrekkingen binnen de ziekteverzekering op 1,227 miljard EUR voor het eerste semester en 247 miljoen EUR voor het tweede semester van 2020.

Binnen de ziekenhuizen tekenen we een daling van 4,1 procent op bij de geboekte uitgaven tegenover 2019. Vooral de honoraria van de artsen kenden een sterke daling. Bij de dringende zorg noteerde het RIZIV na de eerste lockdown een inhaalbeweging. Deze is minder uitgesproken bij de niet-dringende consultaties, waar er een nieuwe terugval was in november.

De uitgaven voor de ambulante sectoren buiten de ziekenhuizen bleef globaal gezien nagenoeg stabiel ten opzichte van 2019, door een stijging in het tweede semester. In bepaalde sectoren, zoals bij de tandartsen en opticiens, daalden de RIZIV-uitgaven. Bij andere sectoren, zoals de sectoren van de vroedvrouwen en de verpleegkundigen, zagen we een stijging in de uitgaven.

Het aantal verstrekkingen voor consultaties en bezoeken voor artsen daalde met slechts 0,8 procent in 2020 ten opzichte van 2019. De daling is beperkt dankzij de mogelijkheid om consultaties op afstand uit te voeren.

Zorgcontinuïteit dankzij het heroriënteren van de middelen

Om de zorgcontinuïteit te garanderen, heroriënteerde het RIZIV middelen binnen de begroting van 2020. Zo kende het een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming toe van 2 miljard EUR aan de algemene en psychiatrische ziekenhuizen. Het verhoogde daarnaast eenmalig het bedrag voor artsen per Globaal Medisch Dossier voor een totaal bedrag van 172 miljoen EUR en creëerde de mogelijkheid tot verstrekkingen van op afstand.

Over alle sectoren boekten zorgverleners 11,3 miljoen verstrekkingen op afstand, goed voor een uitgave van 238 miljoen EUR. Artsen attesteerden het overgrote deel van deze verstrekkingen.

Bijkomende uitgaven voor extra maatregelen

In de strijd tegen COVID-19 keurde het RIZIV in 2020 bijkomende uitgaven goed voor extra maatregelen. De totale uitgaven hiervoor bedroegen bij de opmaak van dit rapport 809 miljoen EUR. Het grootste deel hiervan ging naar de terugbetaling van COVID-testen (236,8 miljoen EUR), de uitzonderlijke aanmoedigingspremie voor mensen die werken in de zorgsector (199,6 miljoen EUR) en bijzondere beschermingsmaatregelen en -materialen voor zorgverleners (155 miljoen euro). Het RIZIV vergoedde in totaal 5.351.481 COVID-testen in 2020.

Bijlage: Monitoring rapport COVID-19

 

Contacten

Perscontact

Tel: +32(0)2 739 78 67

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be